Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grupa VIII

Nauczyciele:

mgr Agnieszka Zdzienicka
mgr Justyna Warzocha
mgr Beata Pawlicka
mgr Katarzyna Szulc
mgr Sylwia Walczak

 

 

Co realizujemy w czerwcu:

Temat tygodniowy: Ja i inne dzieci

Temat tygodniowy : Pożegnanie przedszkola

Temat tygodniowy :Pieniądze

Temat tygodniowy : Jedziemy na wakacje

 

Co realizujemy w maju:

Temat kompleksowy: Majowe Święta Państwowe – flaga, godło, hymn.

Temat kompleksowy: Afryka

Temat kompleksowy: Moja mama czarodziejka

Temat kompleksowy: Mieszkańcy wiosennej łąki

 

 

 

 

Tematy globalne na tydzień 31 stycznia - 4 lutego gr.8

 1. Karnawał
 • Rozmowa z dziećmi na temat okresu, w którym najbardziej hucznie i kolorowo urządza się bale – wyjaśnienie znaczenia słowa karnawał. (Podstawa programowa: IV.2, IV.5.)
 • Dzieci starsze- oglądanie filmu edukacyjnego o karnawale, odpowiadanie na pytania, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenie sprawności graficznej i spostrzegawczości wzrokowej- labirynt, taniec dla dzieci Gumi miś- wykonywanie kroków tanecznych do muzyki - przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem w Polsce i na świecie(4.10), rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, (3.8),(4.1), rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania(4.5),rozwijanie percepcji wzrokowej i graficznej(4.8),nabywanie umiejętności odtwarzania podanego rytmu(4.7)rozwijanie zainteresowania dzieci technologią informacyjną (4.19)

2.Tańczymy z dziećmi z całego świata

 • Praca z obrazkiem „Karnawał” – zapoznanie z karnawałem w różnych miejscach świata, poszerzanie słownika czynnego o przymiotniki, dostrzeganie podobieństw i różnic między ilustracjami.(Podstawa programowa: IV.9, IV.11.)
 • Dzieci starsze- zabawa ruchowa z elementami skoku pt. „ Złap balonik”, zabawa ruchowo - naśladowcza pt. ,, Zgadnij kim jestem?’’ praca z tekstem ,,Bal karnawałowy’’ – czytanie, zaznaczanie prawidłowej odpowiedzi do tekstu, karta pracy-Karnawałowa noc, Składana wyrazowa-8-literowa-karta pracy(rozwijanie zainteresowania pisaniem i czytaniem (4.4),doskonalenie koordynacji ruchowej i koncentracji uwagi,(1.9)kształtowanie umiejętności kreślenia wybranych liter (4.8)rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej (4.9)

3.Stroje i przebrania

 • „Za kogo?” Maska - zajęcia plastyczne z wykorzystaniem papierowych talerzy.(Podstawa programowa: IV.2, IV.5, IV.8.)
 • Dzieci starsze-zabawa językowa w czytanie wyrazów i podpisywanie ich literami pisanymi (karnawał, maska, bal, )wycinanie wybranych szablonów zwierząt, ozdabianie ich kolorowym papierem, gazetą lub kulkami z bibuły- wzmacnianie mięśni dłoni i palców (4.8), rozwijanie umiejętności zastosowania różnych technik plastycznych(4.8), doskonalenie umiejętności czytania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów

4.Jak się przygotować do balu?

 • Opowieść ruchowa. Jak przygotować się na bal? „Fryzura na bal” – doskonalenie motoryki małej.(Podstawa programowa: I.7, IV.2.)
 • Dzieci starsze-ćwiczenie-układanie w kolejności, wykonanie zaproszenia na bal w oparciu o szablon, zabawa taneczna- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego(4.5)(4.18), doskonalenie umiejętności dokładnego kolorowania kredką w określonej przestrzeni(4.8),rozwijanie wrażliwości na różne elementy muzyki(4.7),
 1. 5. Czas na bal
 • Dekorujemy naszą salę - doskonalenie motoryki małej, ćwiczenie w cięciu nożyczkami. „Wirujące serpentyny” – zabawa oddechowa(Podstawa programowa: I.7, IV.2, IV.7.)
 • Dzieci starsze-ćwiczenia w rozpoznawaniu liter w wyrazach-karta pracy, zabawy matematyczne -przeliczanie i kodowanie(doskonalenie analizy wyrazów, (4,4), kształtowanie umiejętności wykonywania działań matematycznych, (4.15),rozwijanie umiejętności rozróżniania strony lewej i prawej(4.14),

 

 

Praca zdalna w dniach 27-28.01.2022 

27.01.22 -  Temat: Kultura azjatycka

 • słuchanie wiersza „Jestem Li-long” A. Bober,
 • poznajemy zwyczaje i życie mieszkańców Japonii i Chin – praca z obrazkiem
 • wykonujemy wachlarze i czapeczki chińskie
 • taniec z wachlarzami. Improwizacja ruchowa do muzyki
 • poznanie zabaw dzieci azjatyckich
 • . Czyj to dom?- karta pracy

Cele:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.(3.8), (4.1)
 • rozwijanie mowy opowieściowej.(4.5)
 • zdobywanie wiedzy dotyczącej kultury różnych innych krajów.(4.7).
 • rozwijanie umiejętności konstrukcyjno-manipulacyjnych. (1.6).
 • nabywanie umiejętności ilustrowania muzyki ruchem.(4.7).

Dodatkowe zadania dla dzieci starszych:

Azja-utrwalenie wiadomości o największym kontynencie świata

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania kontynentów.(4.10)
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej kultury różnych innych krajów (4.2)
 • kształtowanie umiejętności kreślenia wybranych liter (4.8)
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznych(4.8)
 • rozwijanie zainteresowania pisaniem i czytaniem (4.4)
 • nabywanie umiejętności komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku(1.4)
 1. Ćwiczenie utrwalające wiedzę na temat kontynentów
 2. Ćwiczenie kształtujące grafomotorykę i umiejętności czytania wyrazów.
 3. Ćwiczenie kształtujące umiejętność pisania liter w liniaturze
 4. Zabawa ruchowa przy muzyce-reagowanie na pauzy w muzyce

 

28.01.2022 - Temat:  „Azja”

 • oglądanie filmu edukacyjnego„Dzień w Azji”-odpowiadanie na pytania
 • słuchanie „Piosenki o kontynentach
 • „Kontynenty” – karta pracy

      Cele:

 • zdobywanie wiedzy dotyczącej kultury różnych krajów (4.7).
 •  nabywanie umiejętności uważnego słuchania muzyki(4.7).
 • rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci długotrwałej. (4.5)

Dodatkowe zadania dla dzieci starszych:

 Temat: Zabawy interaktywne o Azji

 1. Ćwiczenie utrwalające wiedzę n. t kontynentów-dopasowywanie do kontynentu odpowiedniego napisu
 2. Ćwiczenie doskonalące umiejętność dodawania w zakresie 10- dopasowywanie  wyniku dodawania do odpowiedniego zakresu”<5” lub „>5”
 3. Quiz wiedzy o Azji- Prawda czy fałsz- segregowanie wypowiedzi prawdziwych i  fałszywych

 


Propozycja zajęć na styczeń

 

Propozycja zajęć z j.angielsiego 03.02.22
Propozycja zajęć z katechezy 01.02.22
Propozycja zajęć z katechezy 28.01.2022

Propozycje zajęć na listopad
Propozycje zajęć z katechezy 30.06.20

 

Tematyka zajęć 22.06-30.06.2020

 

Propozycje zajęć z katechezy 23.06.20
Propozycje zajęć z katechezy 25.06.20

 

Tematyka na tydzień 15-19.06.2020

 

Propozycje zajęć z j.angielskiego 17.06.20
Propozycje zajęć z j.angielskiego 19.06.20

 

Propozycje zajęć z katechezy 18.06.20

 

Tematyka na tydzień 8-12.06.2020

 

Propozycje zajęć z katechezy 9.06.20

 

Tematyka na tydzień 1-5.06.2020

 

Propozycje zajęć z katechezy 4.06.20

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 3.06.20
Propozycje zajęć z j. angielskiego 5.06.20

 

Tematyka na tydzień 25-29.05.2020

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 27.05.20
Propozycje zajęć z j. angielskiego 29.05.20

 

Propozycje zajęć z katechezy 26.05.20
Propozycje zajęć z katechezy 28.05.20

 

Tematyka na tydzień 18-22.05.20

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 20.05.20
Propozycje zajęć z j. angielskiego 22.05.20

 

Propozycje zajęć z katechezy 19.05.20
Propozycje zajęć z katechezy 21.05.20

 

Tematyka na tydzień 11-15.05.20

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 13.05.20
Propozycje zajęć z j. angielskiego 15.05.20

 

Propozycje zajęć z katechezy 12.05.20
Propozycje zajęć z katechezy 14.05.20

 

Tematyka na tydzień 4-8.05.20

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 06.05.20
Propozycje zajęć z j. angielskiego 08.05.20

 

Propozycje zajęć z katechezy 05.05.20
Propozycje zajęć z katechezy 07.05.20

 

Tematyka na tydzień 27-30.04.2020

 

Propozycje zajęć z katechezy 28.04

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 29.04
Propozycje zajęć z j. angielskiego 30.04

 

Tematyka na tydzień 20-24.04.20

 

Propozycje zajęć z katechezy 21.04
Propozycje zajęć z katechezy 23.04

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 22.04
Propozycje zajęć z j. angielskiego 24.04

 

Tematyka na tydzień 14-17.04.20

 

Zabawy wykorzystywane w wielu wadach postawy
Propozycje zajęć z katechezy

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 15.04
Propozycje zajęć z j. angielskiego 17.04

 

Tematyka na tydzień 06.04 - 10.04.20

 

Ćwiczenia korekcyjne dla prawidłowego rozwoju stóp

 

Propozycja zajęć z j. angielskiego 8.04
Propozycja zajęć z j. angielskiego 10.04

 

Tematy na tydzień 30.03 - 03.04.2020

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 31.03
Propozycje zajęć z j. angielskiego 02.04  

 

Tematy na tydzień 23-27.03.2020

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 24.03
Propozycje zajęć z j. angielskiego 26.03