Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje - Covid

UWAGA!!!

W związku z dużą liczbą zachorowań dzieci i pracowników na Covid -19 oraz za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi od dnia 27.01.2022r. do dnia 4.02.2022r zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w Przedszkolu Miejskim nr 220 w Łodzi. Zajęcia dla dzieci będą odbywały się zdalnie.

 

PILNE!!!

Drodzy Rodzice

Proszę o zapoznanie się z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym funkcjonowania przedszkola w okresie od 29.03.21 r. do 09.04.2021 r. Rozporządzenie to dotyczy rozszerzenia grupy Rodziców uprawnionych do korzystania z instytucjonalnej opieki nad dziećmi.  

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

Dodatkowe informacje dla rodziców  przesyłane będą na maila  poszczególnych grup.


 

Informujemy, iż w związku z wprowadzonymi obostrzeniami (dotyczącymi Covid-19), ogłoszonymi przez Rząd, nasze przedszkole w dniach 29.03.-9.04.2021r. będzie zamknięte.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

Zajęcia dla dzieci będą odbywały się zdalnie.

Rodzice pozostający z dziećmi w domu mają prawo do zasiłku opiekuńczego

W tym czasie do przedszkola będą mogły uczęszczać tylko i wyłącznie dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych i mundurowych .

Uprzywilejowanych Rodziców, chcących przyprowadzić dzieci do naszej placówki, prosimy o jak najszybsze (dzisiaj do godziny 15.00) zgłoszenie tego faktu do nauczycielek poszczególnych grup (mailem lub telefonicznie). Taka informacja jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniej opieki dla dzieci i zaplanowania całodniowego wyżywienia.

W zgłoszeniu prosimy zamieścić imię i nazwisko dziecka oraz godziny pobytu w placówce.

W dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola prosimy o przedłożenie oświadczenia o pracy w w/w służbach.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor PM 220

Beta Pawlicka

 
Aktualna informacja o zawieszeniu zajęć

 OD 8.12.2020R.  W GRUPACH 1,2,4,5,6,7 ROZPOCZNIE SIĘ NAUKA W TRYBIE STACJONARNYM. MAMY NADZIEJĘ, ŻE NIE BĘDZIE JUŻ ŻADNYCH PRZESZKÓD.

 
Drodzy Rodzice!

W związku z kolejnymi przypadkami zarażenia Covid-19 w naszym przedszkolu (obecnie już 3 grupy są na kwarantannie oraz wielu pracowników, którzy mieli kontakt z osobami zarażonymi ) od 2 grudnia 2020r. zostają zawieszone zajęcia w naszej placówce. Prawdopodobnie zawieszone one będą do końca tygodnia, tj. do 6.12.2020r. informacje o terminie zakończenia zawieszenia zajęć natychmiast podana będzie na stronie przedszkola oraz wysłane na Państwa adresy mailowe. Prosimy o zapewnienie opieki swoim dzieciom.

 

UWAGA

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19 oraz przechodzeniem kolejnych  pracowników na kwarantannę Przedszkole Miejskie 220 dalej zawiesza działalność w dniach 2-06.11.2020. Placówka uzyskała pozytywną opinią Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz została przekazana informacja do Dyrektora Wydziału Edukacji w Łodzi. Tak jak w poprzednim tygodniu w tym czasie będą odbywać się  zajęcia zdalne poprzez nauczycieli pracujących w poszczególnych grupach.

 
Drodzy Rodzice

 

W związku z potwierdzonymi 2 przypadkami zachorowań na Covid- 19,dużą absencją pracowników- z powodu kwarantanny, dozoru sanitarnego i zwolnień lekarskich nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwa dzieciom ciągłości nauczania i opieki. Zgodnie z § 1 ust.2a Rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 2020r Dz.U 2020 poz.1386, pozytywną opinią Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz za zgodą Dyrektora Wydziału Edukacji w Łodzi (DEP-Ed-VII.44.24.285.2020) W DNIACH 26-30.10.2020 ZOSTAJĄ ZAWIESZONE ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM 220 w ŁODZI.

Prosimy o wyrozumiałość i zapewnienie opieki dzieciom na ten czas. Każdą potwierdzoną informację przekazywać będziemy za pośrednictwem nauczycielek oraz zamieszczać na stronie internetowej  przedszkola. W tym czasie prowadzone będzie nauczanie zdalne.

Życzymy zdrowia i spokoju.

Dyrekcja Przedszkola

Poniżej znajduje się  link do ZUS, w którym zawarte są informacje dotyczące pozyskiwania danych o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych.

 

Informujemy, iż od 1 września 2020r. przedszkole będzie funkcjonowało  w warunkach reżimu sanitarnego-zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa opracowanymi  na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-IV aktualizacja w celu zapewnienia dzieciom, nauczycielom i pozostałym pracownikom optymalnego bezpieczeństwa.

Listy dzieci przyporządkowanych do poszczególnych grup wywieszone są na szklanych drzwiach przy wejściu głównym do przedszkola. Podane są tam tez godziny pracy oddziałów. Zwracamy się z prośbą o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy grup, do której uczęszczać będzie dziecko. Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 8.30!

Godziny pracy poszczególnych grup:

I gr. - 7.00 - 16.00

II gr. - 8.00 - 18.00 

III gr. - 8.00 - 15.30 

IV gr. - 7.30 - 16.30 

V gr. - 8.00 - 15.30 

VI gr. - 8.00 - 16.00

VII gr. - 8.00 - 17.00

VIII gr. - 8.00 - 16.00

  

Przyprowadzając dziecko do przedszkola prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i przyniesienie do placówki następujących  dokumentów:                                                              

Dokumenty powyższe należy dostarczyć w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, nie później jednak niż do 10 września 2020r. W przypadku nie podpisania w terminie Informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie z listy przyjętych.

Organizacja -ogólne zasady pracy
Adaptacja- jak pomóc dziecku?

 

List do rodziców od Wiceprezydent Miasta Łodzi
List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
10 zasad dla rodziców

 


 
Ważna informacja

 

Informujemy  o możliwości konsultacji z nauczycielami. Konsultacje mogą odbywać się za pomocą maili, którymi przesyłamy Państwu proponowane zadania i aktywności. 

Informacje o odpłatności można otrzymać u nauczycieli w grupach.