Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nowy rok szkolny 2021/2022

Rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice!

Informujemy Państwa, że przedszkole będzie czynne od 1.09.2021 w godz. od 7.00 do 18.00. Dzieci będą przyjmowane do przedszkola od godz. 7:00 do godziny 8:30 natomiast mogą Państwo odbierać dzieci  w godzinach od 13:30  do 14.00 oraz od 15:00  do 18:00. 

Rodzice dzieci nowoprzyjętych  do 10 września mają możliwość odbioru dziecka w ustalonych godzinach z nauczycielem pracującym w danej grupie.

Bardzo prosimy o przygotowanie dzieciom dodatkowych ubrań i obuwia na zmianę .

Ze względu na organizację pracy przedszkola, a przede wszystkim bezpieczeństwo  Państwa dzieci bardzo prosimy o przyprowadzanie swoich pociech do godz.8.30.

Po tej godzinie przedszkole będzie zamykane ze względu na nadal obowiązujące wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podst. art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019r., poz. 59, oraz2020r., poz. 322, 374, 567 oraz 1337)

Link poniżej

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja

 

Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego dziecko uczęszcza :

Grupa I     8:00 - 15:30;

Grupa II:   8:00 - 17,00;

Grupa III:  8:00 - 15:30;

Grupa IV   7:00- 17:00;

Grupa V    8:00 - 18:00;

Grupa VI   8:00- 16:00;

Grupa VII  7:30- 17:30;

Grupa VIII 8:00 - 16:00

W dalszym ciągu obowiązują wytyczne dotyczące:
- bezwzględnej dezynfekcji rąk,
- konieczności zakrywania nosa i ust maseczką w pomieszczeniach zamkniętych
  przez osoby dorosłe
- zachowania dystansu społecznego,
- przestrzegania ilości osób przyprowadzających czy odbierających dzieci
  w szatni- 5 osób .

Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Dzieci są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.

 

Dokumentacja na rozpoczęcie roku szkolnego:

W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, najpóźniej do 10.09.2021r. prosimy o pobranie ,wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie przez rodziców następujących dokumentów zamieszczonych poniżej:

Informację dotyczącą zasad korzystania z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi;   2 szt

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola;

Zgodę na pomiar temperatury;

Dodatkowo rodzice/prawni opiekunowie dzieci nowoprzyjętych prosimy również o dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych (wniosek oraz wypełniane oświadczenia, które załączane były w formie skanów).

Do zobaczenia we wrześniu:)