Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nowy rok szkolny 2021/2022

Rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice!

Informujemy Państwa, że przedszkole będzie czynne od 1.09.2021 w godz. od 7.00 do 18.00. Dzieci będą przyjmowane do przedszkola od godz. 7:00 do godziny 8:30 natomiast mogą Państwo odbierać dzieci  w godzinach od 13:30  do 14.00 oraz od 15:00  do 18:00. 

Rodzice dzieci nowoprzyjętych  do 10 września mają możliwość odbioru dziecka w ustalonych godzinach z nauczycielem pracującym w danej grupie.

Bardzo prosimy o przygotowanie dzieciom dodatkowych ubrań i obuwia na zmianę .

Ze względu na organizację pracy przedszkola, a przede wszystkim bezpieczeństwo  Państwa dzieci bardzo prosimy o przyprowadzanie swoich pociech do godz.8.30.

Po tej godzinie przedszkole będzie zamykane ze względu na nadal obowiązujące wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podst. art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019r., poz. 59, oraz2020r., poz. 322, 374, 567 oraz 1337)

Link poniżej

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja

 

Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego dziecko uczęszcza :

Grupa I     8:00 - 15:30;

Grupa II:   8:00 - 17,00;

Grupa III:  8:00 - 15:30;

Grupa IV   7:00- 17:00;

Grupa V    8:00 - 18:00;

Grupa VI   8:00- 16:00;

Grupa VII  7:30- 17:30;

Grupa VIII 8:00 - 16:00

W dalszym ciągu obowiązują wytyczne dotyczące:
- bezwzględnej dezynfekcji rąk,
- konieczności zakrywania nosa i ust maseczką w pomieszczeniach zamkniętych
  przez osoby dorosłe
- zachowania dystansu społecznego,
- przestrzegania ilości osób przyprowadzających czy odbierających dzieci
  w szatni- 5 osób .

Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Dzieci są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.

 

Dokumentacja na rozpoczęcie roku szkolnego:

W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, najpóźniej do 10.09.2021r. prosimy o pobranie ,wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie przez rodziców następujących dokumentów zamieszczonych poniżej:

Informację dotyczącą zasad korzystania z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi;   2 szt

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola;

Zgodę na pomiar temperatury;

Dodatkowo rodzice/prawni opiekunowie dzieci nowoprzyjętych prosimy również o dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych (wniosek oraz wypełniane oświadczenia, które załączane były w formie skanów).

Do zobaczenia we wrześniu:)