Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grupa I

Omawiamy w czerwcu:

Temat kompleksowy: Tajemnice książek (03.06 – 07.06.2024)

Doskonalenie percepcji słuchowej, rozbudzanie wyobraźni. „Mapa myśli“ – ćwiczenie formułowania wypowiedzi. „Ulubione“ – swobodne wypowiedzi na temat ulubionych książek. Karty pracy – rozwijanie umiejętności oceniania, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, rozwijanie kreatywności.

Temat kompleksowy: Wrażenia i uczucia (10.06 – 14.06.2024)

„Emocje na twarzy” – rozpoznawanie emocji po wyrazie twarzy, zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem kart pracy. Moje emocje – malowanie farbami przy muzyce (pędzlem lub palcami). „Emocje” – diagram, doskonalenie umiejętności głoskowania. „Zgadnij” – odgadywanie emocji jedynie po mimice, opisywanie cech charakterystycznych. Karty pracy – doskonalenie zdolności grafomotorycznych. Odwzorowywanie, rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu kilkuelementowego.

Temat kompleksowy: Zwierzęta duże i małe (17.06 – 21.06.2024)

„Gdzie żyją zwierzęta?” – odszukiwanie na mapie zwierząt, które znajdują się w niewłaściwych miejscach. Przyporządkowanie zdjęć zwierząt odpisom, rozpoznawanie zwierząt, czytanie globalne. Porządkowanie zdjęć zwierząt – klasyfikacja, przeliczanie, porównywanie. Podział zwierząt na żyjące na pustyni, na sawannie, w oceanie i lasach tropikalnych. Umieszczanie zdjęć zwierząt na mapie. „Zwierzęta afrykańskie – praca plastyczna. „Polowanie na tygrysa” – zabawa matematyczna, porównywanie liczb, klasyfikacja, utrwalenie pojęć mniej – więcej.

Temat kompleksowy: Lato (24.06 – 28.06.2024)

„Porządkowanie miesięcy kalendarzowych” – utrwalenie nazw miesięcy wchodzących w skład danej pory roku. „Tato, czy to już lato?” – praca z wierszem Beaty Szelągowskiej, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, selekcji informacji. „Lato płynie do nas” – nauka piosenki i zabawa ruchowa do piosenki w parach. „Letnie memo” – zabawa doskonaląca pamięć świeżą na bazie gry stworzonej przez dzieci na papierowych talerzykach.

Wydarzenia:

04.06 Wycieczka do „BRO-ZA PRZEJAZDEM“

06.06 Dzień Mamy i Taty

07.06 Wyjście do Baśniowej Kawiarenki na przedstawienie „Ada i Kosmitek“

 


Omawiamy w maju:

Temat kompleksowy: Dzieci świata

 • Chcę mieć przyjaciela- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją, poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie).
 • Rozmowa kierowana n.t wiersza M.Brykczyńskiego „O prawach dziecka”-wykonanie plakatu n.t praw dziecka. Zabawy dramowe „Moje prawa i obowiązki”. Oglądanie filmu edukacyjnego o konwencji praw dziecka.
 • Nauka piosenki M.Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”. Zabawy dzieci z różnych regionów świata.
 • Wykonanie książeczki n.t praw dziecka- kolorowanie wybranych ilustracji w parach

Temat kompleksowy:  Pszczoła i inni mieszkańcy łąki

 • W pasiece – słuchanie wiersza Włodzimierza Scisłowkiego-posługiwanie się określeniami: pasieka, pszczelarz. Rozmowa z dziećmi na temat historyjki obrazkowej jak powstaje miód w oparciu o pomoc montessoriańską.
 • „Zjadaj miód” – nauka piosenki-podejmowanie prób śpiewu solowego. „Pszczelarz i ule” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • Pszczoły i ule –wykonanie pracy techniką orgiami płaskie- doskonalenie umiejętności   stosowania techniki origami.
 • Zagadki o łące- rozwiazywanie zagadek słuchowych i wzrokowych, podział na mieszkańców łąki, omawianie ich budowy i rozwoju na podstawie materiału rozwojowego.
 • Zabawa matematyczna – biedronki, motyle i kwiaty- rozwijanie umiejętności liczenia oraz dodawania do 10.

Temat kompleksowy:Moja rodzina

 • Ja i moja rodzina- rozmowa z dziećmi n.t , jakie zawody wykonują rodzice, opisywanie wyglądu rodziców, dostrzega nie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter), określanie czynności domowych wykonywanych przez po- szczególnych członków rodziny. Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców.
 • „Portret rodziny” – rysowanie kredkami . Nazywanie członków rodziny. Określanie stopnia pokrewieństwa. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ręki i oka.
 • Nauka piosenki „Kocham Cię” „Tata rycerz”. Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenek indywidualnie i zbiorowo .
 • Ozdabianie ramki ze zdjęciem koralikami - prezent dla taty. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ręki i oka
 • Wykonywanie medalionu z gliny- malowanie farbami i ozdabianie ich koralikami-prezent dla mamy.
 • Festyn rodzinny program artystyczny w wykonaniu dzieci-występy, piosenki, zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne, taneczne. Rozwijanie integracji dzieci z poszczególnych grup .Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami

Temat kompleksowy: Miś Uszatek-realizacja programu

 • „ Gdzie jest Afryka?” – prezentacja multimedialna pani Moniki Wojtoń – założycielki Fundacji ASBIRO ( wyjaśnienie znaczenia słowa wolontariusz oraz roli fundacji), odszukanie Afryki na globusie. Zabawy muzyczno – ruchowe „ Dżungla”. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kontynentów.
 • Owoce i rośliny egzotyczne – co to znaczy – pogadanka, wykorzystanie różnych rodzajów mas plastycznych do tworzenia owoców egzotycznych. Zabawy sensoryczne – rozpoznawanie owoców po zapachu i smaku.
 • „ Miś poznaje przyjaciół z Afryki” –zabawy w dodawanie postaci na ilustracjach. Zabawy ruchowe” Poruszaj się jak….” ( lew, kangur, małpa, krokodyl, zebra itp.). Kształtowanie umiejętności wykonywania działań matematycznych.

Planujemy w maju:

 • Dnia 7.05. o godz. 9.00 nasza grupa ma wyjście do Pizzerii na warsztaty kulinarne. W tym dniu śniadanie będzie o godz.8.30. Cena biletu 16zł.
 • 15 maja o godz.10.15 wychodzimy do Teatru Arlekin na przedstawienie Miś Uszatek. Koszt biletu 35zł