Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

Dyrekcja

Dyrektor  Przedszkola Miejskiego nr 220: mgr Beata Pawlicka
Wicedyrektor: mgr Renata Staniecka


Rada Pedagogiczna

Przedszkole zatrudnia 20 pracowników pedagogicznych posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolu, zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575), w tym:

 • 14 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • 1nauczyciela wychowania przedszkolnego posiadających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego,
 • 1 nauczyciela wychowania przedszkolnego posiadających kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej,
 • 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki,
 • 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających kwalifikacje w zakresie logopedii,
 • 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjnej,
 • 1 nauczyciela religii.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 70 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz statut przedszkola.


Pracownicy niepedagogiczni:

Przedszkole zatrudnia również innych pracowników posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolu:

 1. Starszego intendenta
 2. Pomoce nauczyciela
 3. Woźne
 4. Kucharkę i pomoce kucharki
 5. Pracownika gospodarczego
 6. Konserwatora

Zakresy obowiązków pracowników znajdują się w statucie przedszkola