Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

Dyrekcja

Dyrektor  Przedszkola Miejskiego nr 220: mgr Beata Pawlicka
Wicedyrektor: mgr Renata Staniecka


Rada Pedagogiczna
Przedszkole zatrudnia 20 pracowników pedagogicznych posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolu, zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575), w tym:
 1. Nauczycieli wychowania przedszkolnego
 2. Nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego – 1 nauczyciel
 3. Nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej – 1 nauczyciel
 4. Nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki-3 nauczycieli
 5. Nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających kwalifikacje w zakresie logopedii – 2 nauczycieli
 6. Nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjnej – 2 nauczycieli
 7. Nauczyciela religii

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 70 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz statut przedszkola.


Pracownicy niepedagogiczni:

Przedszkole zatrudnia również innych pracowników posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolu:

 1. Starszego intendenta
 2. Pomoce nauczyciela
 3. Woźne
 4. Kucharkę i pomoce kucharki
 5. Pracownika gospodarczego
 6. Konserwatora

Zakresy obowiązków pracowników znajdują się w statucie przedszkola