Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grupa VII

Nauczyciele:

mgr Halina Pietrzykowska-Zając

mgr Katarzyna Szulc


Konsultacje:

 • Halina Pietrzykowska-Zając - poniedziałek 12.00-13.00
 • Katarzyna Szulc - środa 16.00-17.00

Tematyka na czerwiec:

Wakacje tuż tuż

 1. Układanie zakończenia do wysłuchanego opowiadania pt. Wakacje Oli. Wskazywanie jak należy się zachować, aby bezpiecznie spędzić wakacje.
 2. Swobodne wypowiedzi na temat spędzania wolnego czasu podczas wakacji.
 3. „Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?” – omówienie ilustracji tematycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na obrazki przedstawiające niewłaściwe zachowanie się dzieci i dorosłych podczas wypoczynku nad wodą.
 4. Sprzęt plażowy – zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie, nazywanie
  i podawanie przeznaczenia przedmiotów wykorzystywanych do wypoczynku nad morzem.
 5. Słuchanie i nauka piosenki pt. Już wakacji nadszedł czas.
 6. Lato oczami dziecka – praca plastyczna przy użyciu farb, folii bąbelkowej.
 7. Pożegnania nadszedł czas – prezentowanie młodszym kolegom i rodzicom programu artystycznego przygotowanego z okazji pożegnania przedszkolaka.

 

Mój bohater, tata

 1. Uroczyste przestawienie z okazji Dnia mamy i taty: recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek, zabawy z rodzicami. Integracja społeczności przedszkolnej – dzieci, rodziców i nauczycieli, prezentowanie własnych umiejętności wokalnych i tanecznych.
 2. Mój tata jest.. – przyporządkowanie odpowiednich cech charakteru do postaci.
 3. Prezent dla taty – praca techniczna. Poznanie różnych sposobów dekorowania prezentów.
 4. Nauka i utrwalenie piosenki pt. Kochany tato. Rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

Pojazdy na lądzie, po wodzie i w powietrzu

 1. Klasyfikowanie pojazdów według określonej cechy i miejsca ich występowania.
 2. Czym podróżujemy – swobodne wypowiedzi dzieci w oparciu o własne przeżycia oraz inspirowana wierszem E.  Stadtmüller.
 3. Poznanie wyglądu na nazw środków transportu: wodne, wietrzne, lądowe w oparciu o film edukacyjny na tablicy interaktywnej.
 4. Rozmowa kierowana w oparciu o ilustracje W powietrzu, na ziemi, na wodzie – wzbogacenie czynnego słownictwa o nazwy środków lokomocji, rozpoznawanie i nazywanie wybranych pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych.
 5. Gdzie jest pojazd? – ćwiczenie orientacji przestrzennej, posługiwanie się określeniami oznaczającymi położenie przedmiotu w przestrzeni; obok, na, pod, za, obok.

Wydarzenia:

6 czerwiec- wyjście do Szkoły Podstawowej nr 1

11 czerwiec - przedstawienie z okazji Dnia mamy i taty

19 czerwiec - pożegnanie z przedszkolem

Tematyka na maj:

Poznajemy Grecję

 

 1. Praca z mapą polityczną Europy - odszukanie Grecji na mapie oraz stolicy Grecji – Aten. Rozwijanie  zainteresowań życiem ludzi w  krajach należących do Europy. 
 2. Zapoznanie z wyglądem flagi Grecji – malowanie farbami plakatowymi. 
 3. Oglądanie ilustracji przedstawiających  charakterystyczne budowle greckie: Akropol,  Zapoznanie z  grecką i jej  historią.
 4. Rozmowy nt. antycznych igrzysk olimpijskich, które były organizowane ku czci Zeusa. Poznanie olimpijskiego logo i historii igrzysk . 
 5. Oglądanie filmu przedstawiającego charakterystyczny taniec Greków – „ Grek –Zorba’’- zachęcanie dzieci do wspólnego tańca. 
 6. Rozmowy nt. znanych greckich uczonych  i ich odkryciach: Archimedes, Arystoteles, Platan, Pitagoras oraz ich wynalazków. 

 

 Moja rodzina

 1. ,, Tajemnicza mama’’- Słuchanie opowiadania M. Worczakowej. Rozmowa na temat zawodów wykonywanych przez rodziców. Rozwijanie zainteresowań pracą zawodową rodziców. Doskonalenie umiejętności  wypowiedzi dzieci pełnym zdaniem. Wzbogacanie słownika dzieci. Poznanie zawodów rodziców innych przedszkolaków. 
 2. ,,Mama w kuchni’’- nauka piosenki. Zachęcanie do wspólnego i indywidualnego śpiewu. Próby akompaniamentu refrenu z wykorzystaniem instrumentów.
 3. ,, Paulinka dla mamy;;- słuchanie wiersza Barbary Formy. Wypowiedzi na temat różnych możliwości rodzicom  w pracach domowych . Ćwiczenia słownikowe. 
 4. ,, Moja wesoła rodzinka’’- zabawy muzyczno-ruchowe wysnute z treści piosenki. Wzmacnianie więzi emocjonalnej  z rodziną poprzez kształtowanie uczucia przywiania i szacunku dla mamy i taty.
 5. ,, Ciasteczka dla rodziców’’- wykonanie czynności ściśle wg wskazówek nauczyciela. Ustalenie kolejności wykonywanych czynności. Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy. 

 

Wydarzenia:

10 maj - Olimpiada Sportowa

21 maj - warsztaty ze sznurkiem kwota 25 zł

24 maj - festyn rodzinny