Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grupa III

Nauczyciele:

mgr Monika Dzięglewska-Banasiak 
mgr Iwona Rojewska  

Konsultacje:

 • pani Monika - wtorek  w godz.9:00 -10:00
 • pani Iwona - środa 12:30 - 13:30 

 

Czerwcowe plany grupy III

Drodzy Rodzice,

Kilka słów o tym, czym będziemy zajmować się w czerwcu

To już czerwiec

 - Poznamy nazwę nowego miesiąca w oparciu o wiersz D. Gellnerowej pt.: „Czerwiec,” pracę z kalendarzem ściennym i kartkowym. Utrwalimy sobie nazwy pozostałych miesięcy oraz pór roku. Nadal zdobywać będziemy umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu następstwa czasu, rozpoznawać czerwcowe owoce oraz charakterystyczne cechy pogody.

- Na całodniowej wycieczce na łono natury kształtować będziemy w sobie postawy proekologiczne poprzez: udział w warsztatach zielarskich, rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającej natury, pobudzanie naszej dziecięcej wrażliwości na piękno przyrody. Podczas pobytu na świeżym powietrzu wzmacniać się będzie nasza odporność fizyczna. Odbędziemy również praktyczny sprawdzian umiejętności zachowania bezpieczeństwa podczas wycieczki.

- Wiersz pt. „Kropeczki biedroneczki" pomoże nam w utrwaleniu nazw dni tygodnia.

- Poznamy rozwój pszczoły i motyla z wykorzystaniem pomocy rozwojowych. Odnajdziemy cechy wspólne w rozwoju owadów. Dobierając w pary dwa motyle oraz składając motyla z dwóch części, będziemy rozwijać naszą percepcję wzrokową i spostrzegawczość.

- W papierowym teatrzyku Kamishibai, obejrzymy bajkę o motylu pt. „Mój przyjaciel Kamushi," rozwijając umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi.

- Wykonamy pracę plastyczną pt.: „Motyle”, pobudzając inwencję twórczą.

- Nauczymy się piosenki z gestami pt. „Pszczoła"

- Dzięki zabawom ruchowo-muzycznym rozwijać będziemy orientację w przestrzeni, nabywać umiejętność dostrzegania zmiany charakteru

muzyki, współpracy w parach, reagowania na komunikaty werbalne.

- W grupie odwiedzą nas Rodzice Celinki, dzięki którym poznamy zawód  pszczelarza i ich rodzinną pasieką.

- Systematycznie prowadzone będą: zabawy i ćwiczenia ruchowe kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz zabawy z chustą animacyjną i balonami, zabawy matematyczne: działania na konkretach w zakresie 1-5 (dzieci młodsze) i 1-10 (dzieci starsze): tworzenie zbiorów, szacowanie, przeliczanie, porównywanie wielkości zbiorów,

rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10, utrwalenie kierunku pisania cyfr. Mama Weroniki zapozna nas z zawodem matematyka, podczas zaległego spotkania z nami w przedszkolu.

Moje marzenia

 - Systematycznie utrwalać będziemy poznane litery poprzez: zabawy słuchowe, rozsypanki literowe, zabawy słownikowe, analizę i syntezę wyrazów o prostej budowie, wyróżnianie głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie. W ten sposób rozwijać się będzie nasza percepcja słuchowa i wzrokowa.

-  „Piosenka o emocjach", „Tupie jak słoń" (jazzowanki) rozwijać będą umiejętność wspólnego śpiewania i wyrażania emocji gestem, pobudzać naszą inwencję twórczą w improwizowaniu muzyki ruchem, z wykorzystaniem wstążek.

- Dwie bajki z papierowego teatru Kamishibai pt. „Kiedy dorosnę". „W lustrzanej sali," umożliwią nam rozpoznawanie i nazywanie emocji.

 - Wspólnie przygotujemy materiały reklamujące zbiórkę darów dla Łódzkiego Schroniska dla Zwierząt poprzez nasze działania twórcze kredkami świecowymi, z włóczką i sylwetami psów i kotów. W ten sposób rozwijać będziemy w sobie zachowania prospołeczne oraz wrażliwość na los psów i kotów mieszkających w schronisku.

- Sprawność motoryczną oraz umiejętność właściwego reagowania na sygnały dźwiękowe i wzrokowe kształtować będziemy podczas zabaw orientacyjno-porządkowych, zabaw ruchowych: bieżnych, skocznych i rzutnych, z elementem czworakowania i we współpracy w grupie. Kształtować będziemy również nasze codzienne nawyki higieniczne.

- W zabawach ruchowych z chustą animacyjną – rozwijać będziemy orientację w przestrzeni z użyciem określeń takich jak nad, pod, w".

- Utrwalimy też, zdobywaną przez cały rok, wiedzę o siedmiu kontynentach z wykorzystaniem pomocy rozwojowych takich jak: globusy i mapy. Będziemy wycinać i konstruować własne mapy.

Podróże małe i duże

- Utrwalać będziemy systematycznie także, wiedzę o naszym kontynencie i krajach należących do Unii Europejskiej z wykorzystaniem zagadek oraz materiału rozwojowego z obszaru edukacji kosmicznej. Być może odwiedzą nas w grupie Goście, mający swe korzenie w Portugalii, Serbii i na Litwie.

- Cały czas przypominać będziemy sobie  zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wyjazdów wakacyjnych, utrwalać znajomość numerów alarmowych oraz adresu zamieszkania dzieci.

- Słuch muzyczny kształtować będziemy w zabawach rytmem oraz zabawach umuzykalniających z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

- Piosenka pt.: „Każdy jest inny” rozwijać będzie nasze umiejętności wspólnego śpiewania.

- Działania twórcze z wykorzystaniem farb pt. „Pocztówka z wakacji" – rozwijać będą naszą inwencję twórczą oraz umiejętności wyrażania swoich przeżyć poprzez pracę plastyczną.

- Wspólnie z dziećmi przygotujemy uroczystość „Pożegnania Starszaków,” rozpoczynających od września naukę w szkole podstawowej.

- Cały czas rozwijać będziemy nasze zainteresowania czytelnicze przez realizację projektu edukacyjnego „Nie lada to gratka! Poznajemy Misia Uszatka!". Zadania z kodowania przyniosą nam wiele niespodzianek, rozwiążemy wiele zagadek, dzięki pracy z programem: „Uczymy dzieci programować.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majowe plany grupy III

Polska moja Ojczyzna, od 20 – stu lat w Unii Europejskiej.

Porozmawiamy o: majowych świętach: 1 maja – Międzynarodowym dniu solidarności ludzi pracy, 2 maja – Święcie Flagi Państwowej i 3 maja -Święcie Konstytucji 3-go Maja, Polsce - moim rodzinnym kraju.

- Wspólne śpiewać będziemy piosenki o Polsce z dziecięcego repertuaru: „Jestem Polakiem,” „To tu," słuchać wierszy czytanych przez nauczyciela ze zbioru pt.: „Nasza Polska".

- Nadal odkrywać będziemy Europę, kontynent na którym mieszkamy oraz poznawać Unię Europejską. Dzieci 5,6-letnie wezmą udział w łódzkich obchodach 20 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

- Weźmiemy udział w przedszkolnej olimpiadzie sportowej pod hasłem: "Zdrowy Europejczyk," podczas której rozwijać będziemy postawę "fair-play" oraz umiejętność zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy. 

- Będziemy uczestniczyć w konkursie: "Rowerowy Maj" -propagującym tę formę ruchu oraz zdrowy styl życia w przedszkolu i w rodzinie. Poprzez zajęcia pt.: "Ja i moje emocje" kształtować będziemy umiejętności wyrażania swoich emocji uczuć w stosunku do swojej planety, kontynentu i kraju, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu: tańca, gestu, ruchu, prac plastycznych, a także języka mówionego.

Co słychać w Portugalii? – czy dzieci znają tam materiał montessoriański?

 - Dalej rozwijać będziemy wiedzę i zainteresowania Portugalią, jej miastami, podstawowymi słowami, budowlami, sławnymi Portugalczykami itp. Wspólne stworzymy „Album o Portugalii” i znaną portugalską budowlę.

- Kontynuować będziemy udział w cyklu zajęć: "O przyrodę dbamy, bo naszą planetę kochamy" - ukazujących jak zanieczyszczenia wpływają na środowisko i jak im zapobiegać? w ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury.” Budować będziemy naszą świadomość na temat niezbędności czystego powietrza dla życia człowieka.

- Dalej wzbogacać będziemy nasze umiejętności pracy z materiałem montessoriańskim. Wybierzemy się do teatru „Arlekin”  na przedstawienie pt.: „Wielka zagadka Misia Uszatka.”

„Podróż po Europie” – zdrowej, zgodnej, szczęśliwej!

- W tę podróż zabierzemy ze sobą wiersze Doroty Strzemińskiej - Więcławek z książki pt.: "Co kraj to obyczaj" oraz opowiadania pt, "Kazio i Europa," "Czym jest Unia Europejska?" i inne. Odgadywać będziemy zagadki o Polsce, Portugalii i Europie. Weźmiemy udział w Quizie o naszym kontynencie. 

- Wraz z rodzicami uczestniczyć będziemy w Festynie Rodzinnym pod hasłem: "Podróż po Europie

."Moja Rodzina należy do Polski i Unii Europejskiej.

Porozmawiamy o tym: kto do niej należy? jak wygląda? czym się zajmuje? czym się interesuje? kim jest dla mnie …? Przygotujemy grupową Uroczystość dla Rodziców, z okazji ich Święta.

- Zaprosimy jednego z Rodziców aby opowiedział nam kim jest z zawodu i dlaczego wybrał ten zawód? czy jest on łatwy, trudny, ciekawy?

- Przez cały miesiąc kontynuowana będzie praca z dziećmi w ramach programu: „Uczymy dzieci programować:”

   

 

 

 

 

 
 
Drodzy Rodzice,
w kwietniu omawiać będziemy następujące zagadnienia:
Kolorowa wiosna kwietniowa
- Poznamy nazwę nowego miesiąca, utrwalimy sobie nazwy pozostałych miesięcy, pór roku i dni tygodnia, podczas systematycznej pracy z kalendarzem.
Rozwijać będziemy umiejętności związane z posługiwaniem się pojęciami następstwa czasu. Będziemy śpiewać piosenki o tematyce wiosennej, rozwijać umiejętność wspólnego śpiewania oraz tańczyć do piosenki pt.: "Walc kwiatów." Weźmiemy udział w przedszkolnym "Balu Wiosny." Pobawimy się rytmem, z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Powędrujemy do parku szukać wiosny i obserwować. Kształtować będziemy swoją wrażliwość na piękno wiosennego krajobrazu.
Zabawy matematyczne. Bezpieczeństwo.
- Będziemy wykonywać działania na konkretach w zakresie 1-5 (dzieci młodsze) i 1-10 (dzieci starsze). Będziemy tworzyć zbiory, przeliczać ich elementy, porównywać wielkości zbiorów, rozpoznawać cyfry oznaczające liczby od 0 do 10. Nie rozstaniemy się z matą do kodowania i robotem, dzięki programowi: "Uczymy dzieci programować."
Systematycznie rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie: utrwalać zasady zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych dla dziecka, znajomość numerów alarmowych. Przejdziemy praktyczny sprawdzian umiejętności zachowania bezpieczeństwa podczas wycieczki autokarowej do hali sportowej, na "Rewię na lodzie."
Ekologia to ważna sprawa.
- Zastanawiać się będziemy co to jest pogoda?, co to jest klimat?, skąd się bierze prąd w gniazdku?, co to jest ekosystem?, jak dbać o naturę?, w ramach programu: "Kubusiowi przyjaciele natury." W ten sposób poszerzymy swą wiedzę przyrodniczą i rozwiniemy umiejętność wypowiadania się na dany temat. 
Piękny świat dziecięcych emocji
- Rozwijać i kształtować będziemy język naszych dziecięcych uczuć. Pobudzać będziemy nieustannie naszą inwencję twórczą poprzez improwizowanie muzyki ruchem, z wykorzystaniem wstążek. Nadal będziemy rozpoznawać i nazywać emocje, poznawać język emocji, z wykorzystaniem książki pt. "Kolorowy potwór." Cały czas pracować będziemy z programem: "Nie lada to gratka, poznajemy Misia Uszatka."
Europa, Polska i Portugalia.
- Systematycznie utrwalać będziemy dotychczasową i zdobywać nową wiedzę o naszym kontynencie, ojczyźnie oraz państwach należących do Unii Europejskiej.
 
 
 
 
 
 
 
Drodzy Rodzice,
w marcu skupimy się na czterech tematach głównych:
 • Europa, Europejczycy i budowle z krajów europejskich. 
 • Nadal rozwijać będziemy naszą wiedzę o Europie. Poznamy nazwy należących do niej mórz i  oceanu na zachodzie Europy, usłyszymy też o kierunkach świata. Utrwalimy sobie nazwy i ilość państw europejskich, bo już sporo na ten temat wiemy. Porozmawiamy o klimacie, roślinności i zwierzętach zamieszkujących Europę, o Europejczykach i potrawach bardziej znanych, wywodzących się z niektórych krajów.  Z różnego rodzaju materiałów papierniczych wybudujemy znaną budowlę z kraju europejskiego na przedszkolną wystawę takich budowli.
 • Kilka marcowych dni, które warto zapamiętać. 
 • Dowiemy się jak i od kiedy obchodzimy Dzień Kobiet?, kiedy i dlaczego przypada Międzynarodowy Dzień Matematyki?, Międzynarodowy Dzień Teatru? oraz Światowy Dzień Wody? Dzieci uczestniczyć będą w ciekawych zajęciach na każdy z tych tematów, z udziałem min. Mamy Weroniki, która z zawodu jest matematykiem, z udziałem Gości z Ośrodka Ekologicznego "Źródła." Realizować będziemy zajęcia w ramach programu: "Mali Przyjaciele Natury."
 • Wiosna. 
 • Radośnie przywitamy i bardzo uważnie przyglądać się będziemy wiośnie, która właśnie w marcu do nas przyjdzie. Założymy "ogródek parapetowy," który będziemy starannie pielęgnować, poznamy pierwsze wiosenne kwiaty, uporządkujemy naszą rabatkę w ogródku przedszkolnym. Znajdziemy też czas, na uważną obserwację rosnących tam roślin. Śpiewać będziemy piosenki o wiośnie i nauczymy się o niej wierszyka.
 • Wielkanoc. 
 • Dowiemy się jak i dlaczego obchodzimy Święta Wielkanocne, poznamy polskie tradycje z nimi związane, nauczymy się składać świąteczne życzenia. Drogą elektroniczną wyślemy je do Ali, naszej koleżanki.
 • Systematycznie uczestniczyć będziemy w zajęciach o emocjach, ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych na sali gimnastycznej i w ogródku przedszkolnym. Wybierzemy się do "Biblioteki Otwartej," nadal czytać będziemy: literaturę dla dzieci wypożyczoną z tej biblioteki, "Wielką Księgę Wartości," i "Opowieści o tym, co w życiu ważne," wraz z zaprzyjaźnionym "Misiem Uszatkiem." Poznamy/przypomnimy sobie zasady savoir - vivre, które wcielać będziemy w życie, popracujemy też z lubianym przez nas robotem i matą do kodowania, w ramach programu: "Uczymy Dzieci Programować."