KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Grupa III

Nauczyciele:

mgr Monika Dzięglewska-Banasiak 
mgr  Katarzyna Szulc
mgr Maria Wendrowska


Tematy globalne zajęć realizowanych w kwietniu 2021:

Tematy: 29.03 – 02.04.2021r

Temat globalny: Wielkanoc tuż, tuż.

29.03 – poniedziałek

Temat: Tradycje i zwyczaje wielkanocne.

§ Tradycje wielkanocne – oglądanie bajki edukacyjnej. – poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi IV 5

§ Wielkanocna gimnastyka buzi i języka – usprawnianie motoryki narządów mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń logopedycznych IV 6

§ Orkiestra – rozwijanie zainteresowań muzycznych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku I 5, 6, IV 1, 7

§ Koszyczek wielkanocny – kształtowanie umiejętności odpowiedniego wyboru produktów spożywczych do koszyczka wielkanocnego IV 9

§ Święconka – rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej I 5 IV 1

30.03 – wtorek

Temat: Jajko czy kurczak.

§ Powitanie wiosny – improwizacja ruchowa do melodii Wiosna – Vivaldiego. Doskonalenie umiejętności łączenia ruchu z muzyką I 5

§ Kurczątko – dyktando graficzne. Rozwijanie percepcji słuchowo – wzrokowo – ruchowej I 7, 8

§ Cykl rozwoju kury – układanie historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności. Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności interpretowania zdarzeń przedstawionych na obrazkach IV 5

§ Rzeżucha – rozwijanie zainteresowań i wzbogacenie wiadomości przyrodniczych dotyczących sposobów hodowania wybranych roślin IV 1, 18

§ Zabawy z kodowaniem – kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji IV 8

31 03 - środa

Pisanki, kraszanki, jajka malowane! - zapoznanie z polską tradycją ozdabiania jajek na świąteczny stół wielkanocny.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami - co to jest pisanka i kraszanka? – szukanie odpowiedzi na to pytanie w polskiej tradycji wielkanocnej. IV 2

Zapoznanie z treścią wiersza Doroty Gellner pt.: „Pisanki” IV 2, 5a

Rozwijanie umiejętności układania wielkanocnych życzeń. IV 2, 5a

„Jajko wielkanocne” – praca plastyczna doskonaląca umiejętność wydzierania, klejenia, dobierania barw. I 7d

Rozwijanie umiejętności przedstawiania swych emocji i uczuć w różnych sytuacjach, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu. II 3

01.04 - czwartek

Owieczka, która się zagubiła” – przypomnienie/zapoznanie z treścią opowiadania, szukanie i krótka interpretacja jego myśli przewodniej. Prima aprilisowe żarty.

Rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania związane z treścią wysłuchanego tekstu. IV 5a

Kształtowanie/doskonalenie umiejętności budowania zdań prostych i złożonych. IV 2,5a

Rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia, w różnych sytuacjach. II,3

02.04 – piątek

Temat: Zabawy z wielkanocnym zajączkiem.

§ Zajączkowy tor przeszkód – rozwijanie motoryki poprzez ćwiczenia na torze przeszkód I 5, IV 1

§ Słuchanie bajki o zajączku wielkanocnym – rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami II 1

§ Świąteczne pocztówki – dostrzeganie różnic i podobieństw na kartkach świątecznych IV 3, 9

§ Kolorowe zajączki – odszukanie zajączka o kolorze rozpoczynającym się na pierwszą głoskę wyrazu podanego przez rodzica – wyróżnianie głoski w nagłosie. IV 6

§ Skarpetkowy zajączek – kształtowanie umiejętności plastyczno – technicznych I 8 IV 1

Praca z 5, 6 – latkami: ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo – skutkowe, kodowanie, rysowanie po śladzie, rozwiązywanie prostych zadań matematycznych; dodawanie i odejmowanie w zakresie do 10, porównywanie obiektów używając określeń: mniej, więcej, tyle samo.

 

Tematy : 05 – 09.04.2021r

Temat globalny: W wiejskiej zagrodzie.

 1. 04 – wtorek

Temat: Co słychać na wiejskim podwórku?

 • Słuchanie wiersza pt. Dziwne rozmowy - rozwijanie umiejętności analizy tekstu literackiego IV 5, 6
 • Naśladowanie odgłosów zwierząt hodowlanych z wykorzystaniem ilustracji – aktywizowanie aparatu mowy poprzez zabawy dźwiękonaśladowcze. I 5 IV 7
 • Kurki – przenoszenie przy użyciu słomki ziarenek w postaci kuleczek z papieru. – kształtowanie prawidłowego toru oddechowego IV 2
 • Tworzenie wyrazów dwusylabowych przez łączenie sylab. – usprawnianie czytania sylab i tworzenie wyrazów związanych ze środowiskiem farmerskim. IV 4
 • Praca plastyczna – rozwijanie sprawności palców i dłoni poprzez rozcieranie plasteliny po powierzchni. I 8 IV 8

07.04 – środa

Temat: Zwierzęta z wiejskiego podwórka.

 • Oglądanie filmu edukacyjnego pt. Gdzie ja mieszkam? – poznanie nazw i wyglądu domów zwierząt hodowlanych. IV 5, 9, 19
 • Rozwiązywanie zagadek słuchowych o zwierzętach hodowlanych w gospodarstwie na podstawie wysłuchanych zagadek na kanale YouTube. – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej. IV 5
 • Swobodna improwizacja ruchowo - taneczna do piosenki pt. Kaczuchy – wyrabianie płynności ruchów poprzez zabawy ruchowe przy muzyce. I 5 IV 1
 • Budowanie z klocków zagrody dla wybranego przez siebie zwierzęcia wiejskiego – rozwijanie sprawności manualnych poprzez tworzenie budowli z klocków. I 6 IV 11
 • Praca plastyczna – rozwijanie zdolności, wyobraźni i twórczego myślenia. I 9 IV 1

08.04 – czwartek

Temat: Zwierzęta z wiejskiej zagrody i ich dzieci.

 • Poznanie nazw dorosłych zwierząt hodowlanych oraz ich potomstwa – dopasowanie nazw i ilustracji potomstwa z danego gatunku samca/samicy. IV 5, 9, 19
 • Zabawa ruchowa z kostką – naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt znajdujących się na kostce – rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. I 5
 • Tęcza na mleku – doświadczenie. Badanie właściwości cieczy – rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez uczestnictwo w zabawach badawczych. IV 8
 • Praca plastyczna – wykonanie wybranego przez siebie zwierzęcia wiejskiego z wykorzystaniem rolki po papierze toaletowym – rozwijanie wyobraźni plastycznej. I 8 IV 1

09.04 – piątek

Temat: Krowa daje mleko, kura znosi jajka.

 • Słuchanie wiersza pt. Tylko nic nie mówcie krowie – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu. IV 5
 • Skąd się bierze mleko? – układanie historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności i omówienie jej – rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności interpretowania zdarzeń przedstawionych na obrazkach. IV 5
 • Tyle kroków, ile głosek – kształtowanie umiejętności liczenia oraz analizy i syntezy głoskowej – kształtowanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w wyrazie. I 5 IV 2, 7
 • Degustacja produktów mlecznych – rozpoznanie poszczególnych produktów wykorzystując zmysł smaku – zajęcia sensoryczne. IV 6
 • Zajęcia kulinarne – przygotowanie posiłku z produktów mlecznych oraz zawierających nabiał – rozwijanie umiejętności samodzielnego przygotowania posiłku I 3

 

Praca z 5, 6 – latkami: ćwiczenia grafomotoryczne, matematyczne, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, zabawy z kodowaniem – kolorowanie obrazka według danego kodu, rozwijanie umiejętności językowych: rozpoznawania liter, dzielenia wyrazów na sylaby i głoski. Wyróżnianie poszczególnych głosek w wyrazach.

 

Tematy: 12 - 16 04 2021

12 04 - poniedziałek 

Dlaczego powietrze jest zanieczyszczone? Co to jest ekologia? Kształtowanie umiejętności dostrzegania zależności człowieka od środowiska przyrodniczego. Praca plastyczna kredkami pastelowymi: "Gesty dla zdrowia przyrody."

-  "Rozmowa z Ziemią" - słuchanie opowiadania nauczycielki - rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania do treści opowiadania, IV 2a,3a, 5a,18f,

 - "Co zrobić by uchronić Ziemię przed zniszczeniem? - rozważanie przyczyn złego traktowania planety, podawanie sposobów zapobiegania im, II 11, III 6,7, IV 2a,3a,5a,

- Praca plastyczna z wykorzystaniem kredek pastelowych rozwijająca wyobraźnię dzieci, 7d, IV 1e

- "Dlaczego musimy zadbać o czyste powietrze?, Czym jest smog?" - oglądanie filmiku na kanale You Tube w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego warto żyć ekologicznie?" II 11, III 6,7, 18f, 19a

- Ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby z dz. 5,6 letnimi, wzbogacanie słownictwa o nowe słowa związane z ekologią. IV 2ef

13 04 - wtorek

Dlaczego woda dzięki której żyjemy, jest tak bardzo zanieczyszczona? Budzenie poczucia odpowiedzialności za planetę. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, logicznego myślenia i formułowania dłuższych wypowiedzi. Wzbogacanie słownictwa z zakresu zjawisk przyrodniczych. "Karta pracy:"  - "Smutna i wesoła kropelka."

- Opowiadanie nauczycielki - kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, wzbogacanie słownictwa, II 11, IV 18

- Udzielanie odpowiedzi na pytania: rozwijanie umiejętności samodzielnego kończenia zdań na podstawie ilustracji oraz uzasadniania wyboru, II 11, IV 2

 - "Smutna i wesoła kropelka" - rozwiązywanie poleceń na "karcie pracy" - doskonalenie spostrzegawczości i umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim, I 7d, II 11, 

14 04. - środa

Dlaczego gleba niszczeje? Co to jest recykling? Próby udzielenia odpowiedzi poprzez: obserwację wszystkimi zmysłami, doświadczanie, wyciąganie wniosków

- Słuchanie  rymowanki na powitanie- próby samodzielnego powtórzenia  jej z pamięci III 6,7

- Propozycja wyjścia do ogrodu lub na spacer, w celu ustalenia miejsca gleby na Ziemi, zbadania jej wszystkimi zmysłami, II 11, III 6,7, IV 18f,

- Słuchanie opowiadania nauczyciela pt: "Gleba" II 11, III 6,7, IV 18f,

-"Karta pracy" - samodzielne podawanie działań mających na celu dbanie o zdrową glebę, II 11, III 6,7, IV 18f,

- Oglądanie filmiku na kanale you tube, pt. "Gleba" II 11, III 6,7, IV 18,f

- Wyjaśnienie znaczenie znaczenia recykling, prezentacja sposobów segregowania śmieci, oraz pojemników na odpady II 11, III 6,7, IV 18f

15 04 - czwartek

Dlaczego drzewa są w niebezpieczeństwie? Poznawanie drzewa wszystkimi zmysłami, doświadczanie. "Drzewo" - praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły lub farb plakatowych.

- "Specjaliści do spraw drzew" - bliższe poznawanie drzewa na spacerze lub w ogrodzie w sposób polisensoryczny, doświadczenia z wykorzystaniem: centymetra krawieckiego, sznurka, dłoni I 7bc, II 11, IV 6d

- Zapoznanie z treścią bajki autorskiej nauczycielki pt. "Drzewo i wiosna" II 11,

- Udzielanie odpowiedzi na pytania do treści bajki, IV 5a

- "Drzewo z bajki" - praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły lub farb plakatowych, I 7cd, 

- Zabawa pt "Prawda czy fałsz" dotycząca wiedzy o drzewie IV 5a

- Słuchanie piosenek o drzewach na kanale you tube IV 6d

16 04 - piątek

Powiedz głośno, niech usłyszę, co wybierasz hałas czy ciszę? Zbyt dużo hałasu szkodzi Ziemi i naszemu zdrowiu. Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków poprzez obserwację otaczającej rzeczywistości.

- Słuchanie autorskiego opowiadania nauczycielki pt.: "Hałas czy cisza?" III 5a, IV 6d, 8

- Szukanie przyczyn hałasu w domu i przedszkolu - rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków z postepowania II 9, III 5a, IV 7

- Rysowanie ciszy i hałasu - rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni dzieci I 7d, IV 9a

- Słuchanie tekstu literackiego pt. "Gdzie mieszka cisza " oraz wiersza pt. "W ciszy usłyszysz więcej kochanie" II 9, IV 6d, III 5a,8

 

Propozycje zajęć z katechezy 13.04.2021

 

Propozycje zajęć z języka angielskiego 12.04.21
Propozycje zajęć z języka angielskiego 15.04.21

 

Szczegółowe informacje, materiały oraz sugestie do sposobu wykonania poszczególnych zadań będą przekazywane codziennie na adres mailowy, który Państwo udostępniliście na pierwszych spotkaniach we wrześniu 2020 r.


 
Tematyka na tydzień 06-09.04.21

 

Propozycje zajęć z języka angielskiego
Propozycje zajęć z katechezy 8.04.2021
Propozycje zajęć z katechezy 6.04.2021

 

Propozycje zajęć z katechezy 1.04.2021
Propozycje zajęć z katechezy 30.03.21

 

 


Tematyka na tydzień 26-30.10.20

 
Planujemy w czerwcu: 

 

Propozycje zajęć z katechezy 30.06.20

 

Tematyka zajęć 22.06-30.06.2020

 

Propozycje zajęć z katechezy 23.06.20
Propozycje zajęć z katechezy 25.06.20

 

Tematyka na tydzień 15-19.06.2020

 

Propozycje zajęć z j.angielskiego 17.06.20
Propozycje zajęć z j.angielskiego 19.06.20
Propozycje zajęć z katechezy 18.06.20

 

Tematyka na tydzień 8-12.06.2020

 

Propozycje zajęć z katechezy 9.06.20

 

Tematyka na tydzień 1-5.06.2020

 

Propozycje zajęć z katechezy 4.06.20

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 3.06.20
Propozycje zajęć z j. angielskiego 5.06.20

 

Tematyka na tydzień 25-29.05.2020

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 27.05.20
Propozycje zajęć z j. angielskiego 29.05.20

 

Propozycje zajęć z katechezy 26.05.20
Propozycje zajęć z katechezy 28.05.20

 

Tematyka na tydzień 18-22.05.2020

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 20.05.20
Propozycje zajęć z j. angielskiego 22.05.20

 

Propozycje zajęć z katechezy 19.05.20
Propozycje zajęć z katechezy 21.05.20