Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grupa III

Nauczyciele:

mgr Monika Dzięglewska-Banasiak 
mgr  Katarzyna Szulc

 


Styczniowe plany grupy III:

· Zdobywanie wiedzy o kulturach z różnych stron świata, podsumowanie wiadomości o witaniu Nowego Roku na świecie, przypomnienie pracując czy wszyscy witają go w tym samym momencie – praca z globusem. Krótkie zapoznanie z chińskim Nowym Rokiem.

· Rozwijanie i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych. Przypomnienie sytuacji, w których szczególnie przydadzą się zasady bezpieczeństwa.

· Rozmowy o kochanych Babciach i Dziadkach z okazji zbliżającego się ich Święta. Przygotowanie dla nich, pełnych serca - niespodzianek.

· Udział w kolędowaniu pt.: "Świeć Gwiazdeczko" – 17 stycznia 2022r. – nagranie pastorałki pt.: „Dziś w stajence."


 

Praca zdalna w grupie III, od 11 do 14 stycznia 2022r.:

Temat globalny: Nowy Rok przychodzi zimą.

11 stycznia 2022r. – wtorek Temat: Z czego składa się rok? Zapoznanie z nazwami oraz kolejnością występowania miesięcy w kalendarzu.

- Zapoznanie z nazwami poszczególnych miesięcy w kalendarzu / Utrwalanie nazw poszczególnych miesięcy w kalendarzu. Obszar IV pkt 16c - Rozwijanie umiejętności posługiwania się nazwami miesięcy w odpowiedniej kolejności. Obszar IV pkt 16c – Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi od 1 do 12. Obszar IV pkt 15bc – Rozwijanie/doskonalenie umiejętności używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i malowania. Obszar I pkt 7d oraz dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. Obszar II pkt 11 – Rozwijanie/ kształtowanie umiejętności uważnego słuchania oraz komunikowania się z osobami dorosłymi werbalnie i pozawerbalnie. Obszar III pkt 8,9a.

12 stycznia2022r. – środa Temat: Cztery pory roku. Zapoznanie z ich nazwami i kolejnością występowania w kalendarzu.

Zapoznania z nazwami poszczególnych pór roku oraz kolejnością ich występowania w kalendarzu / Utrwalanie nazw poszczególnych pór roku. Obszar IV pkt - Rozwijanie/doskonalenie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania. Obszar IV pkt 5a – Rozwijanie umiejętności posługiwania się nazwami pór roku, w odpowiedniej kolejności. Obszar IV pkt 16b - Rozwijanie/ kształtowanie umiejętności używania chwytu pisarskiego podczas rysowania. Obszar I pkt 7d - Rozwijanie/ kształtowanie umiejętności uważnego słuchania oraz komunikowania się z osobami dorosłymi werbalnie i pozawerbalnie. Obszar III pkt 8,9a

13 stycznia 2022r. – czwartek Temat: Przyszła zima! Szukanie cech charakterystycznych, tej pięknej i ciekawej pory roku.

- Rozwijanie/doskonalenie umiejętności używania chwytu pisarskiego podczas kolorowania i pierwszych prób pisania. Obszar I pkt 7d - Rozwijanie życzliwości i troski w stosunku do ptaków i zwierząt oraz umiejętności dostrzegania, że one również odczuwają. Obszar II pkt 10ab - Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. Obszar III pkt 8 - Doskonalenie umiejętności rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego. Obszar IV pkt 2ab. – Doskonalenie umiejętności rozpoznawania cyfr, oznaczających liczby od 0 do 10 oraz liczenia przedmiotów. Obszar IV pkt 15c,f - Rozwijanie umiejętności posługiwania się posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych zimą. Obszar IV pkt 18d.

14 stycznia 2022r – piątek Temat: Zima i zimowe bezpieczeństwo podczas zabaw na świeżym powietrzu.

- Rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm. Obszar III pkt 5a - Rozwijanie/kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i rozumienia tekstu, udzielania odpowiedzi na pytania, zagadki oraz wypowiadania zdań prostych i złożonych, poprawnych pod względem gramatycznym. Obszar IV pkt 2abcd, 5af, 6d.

 

 

 


 

„Kim zostaniesz jak dorośniesz Montessorku?” to program preorientacji zawodowej, realizowany przez wszystkie grupy naszego przedszkola. Ponieważ jako autorka tego programu spotkałam się  z pytaniem  „czy to nie za wcześnie aby mówić o predyspozycjach i wyborze zawodu już w przedszkolu?” chcę podkreślić, że nie jest to za wcześnie. Warto a nawet należy zacząć poszukiwania tak wcześnie, w celu wychwytywania ujawniających się już w przedszkolu zróżnicowanych zdolności i zainteresowań dzieci, ich indywidualnych preferencji w zakresie przetwarzania określonych typów problemów, zdań (np.: matematycznych, językowych, przyrodniczych, ruchowych, społecznych/relacyjnych). Warto zacząć tak wcześnie, aby ukierunkować wszelkie działania wychowawcze nauczycieli i rodziców na otwieranie przed przedszkolakami środowiska pracy, uwzględnić ich etapy rozwojowe, w całym długim procesie przygotowania do wyboru zawodu i planowania kariery edukacyjno zawodowej. Przedszkole spełnia tu bardzo ważną rolę: zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa a więc minimalizuje jego frustracje i lęki. W takich warunkach realizowane są zagadnienia z zakresu preorientacji zawodowej rozumianej nie tylko jako zbiór informacji o zawodach ale przede wszystkim jako grupa kluczowych kompetencji, których rozwój jest możliwy pod warunkiem poczucia bezpieczeństwa i zaufania do otoczenia.

Za cel swojego programu obrałam cel ogólny preorientacji zawodowej w przedszkolu tj.: wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami z ich najbliższego otoczenia, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro zawodowych marzeń.

Co robimy aby ten cel osiągnąć?  Poznajemy samego siebie i innych poprzez: rozmowy o tym co lubimy robić, czym się interesujemy, określamy co robimy dobrze, czego nie lubimy robić, opowiadamy o sobie wśród rówieśników.

Odgrywamy różne role zawodowe w tzw. „zabawach tematycznych,” posługujemy się przy tym zgromadzonymi przyborami, strojami, spontanicznymi pomysłami, obserwacjami z życia codziennego, zapamiętujemy nazwy zawodów wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia, które zaobserwowaliśmy np. podczas spacerów w pobliżu przedszkola, wycieczek np. na dworzec.  Po powrocie, poznajemy i zapamiętujemy nazwy różnych zawodów, które wykonywały zaobserwowane przez nas osoby w najbliższym otoczeniu. Opowiadamy o tych, które wzbudziły nasze największe zainteresowanie, zadajemy pytania, szukamy też na nie samodzielnych odpowiedzi, uczymy się przy tym wyciągania wniosków, rozwijamy logiczne myślenie i myślenie przyczynowo – skutkowe. O naszych przeżyciach, odczuciach przemyśleniach wypowiadamy się w postaci prac plastycznych: narysowanych, namalowanych, zaaranżowanych „kącików o zawodach” w klasie itp. Chętnie czytamy książeczki o jednym konkretnym zawodzie, znajdujące się w „grupowej biblioteczce o zawodach.” Wypożyczając je do domu mamy okazję porozmawiać o ich treści z naszymi rodzicami, którzy przy tej okazji, często zapoznają nas z zawodami wykonywanymi przez siebie. Bardzo lubimy poznawać zawody naszych rodziców, które czasem są bardzo zbieżne z naszymi zainteresowaniami a czasem zupełnie inne od naszych.     Uczestniczymy w ciekawych zajęciach, które przygotowują dla nas nasze Panie. Wykorzystują w nich ciekawe metody jak:  dzięki którym możemy zmierzyć się z ciekawymi zadaniami, które mamy do wykonania np.: metoda wizualizacji, opowieści ruchowej, ćwiczenia rozwijające myślenie twórcze z wykorzystaniem rekwizytów, strojów, ilustracji, pomocy rozwojowych a także, na specjalnie przygotowanych „kartach pracy,” w działaniach plastycznych, scenkach teatralnych, zagadkach itp. Uczestniczymy w zabawach badawczych, które pozwalają nam na zdobywanie wiedzy za pomocą emocji, śpiewamy, tańczymy, słuchamy wierszy i opowiadań o zawodach a więc, angażujemy wszystkie zmysły chcąc jak najpełniej wczuć się w rolę: lekarza, listonosza, maszynisty itd.   Ogólnie można powiedzieć, że zagadnienia z zakresu preorientacji zawodowej realizowane są w ciągu całego dnia, w trakcie swobodnych działań dzieci w „kącikach tematycznych,” na zajęciach o konkretnych zawodach, podczas zabaw typu: „Kto to zrobił?,” „jedziemy autobusem,” „Zakupy w sklepie spożywczym, księgarni „itp. Staramy się maksymalnie aktywizować dzieci jak również współpracować z rodzicami co obecnie, w dużym stopniu utrudnia nam pandemia.

Mamy nadzieję, na ukształtowanie w dzieciach pro aktywnych postaw wobec pracy i edukacji, ze zwróceniem uwagi na zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej oraz nabycie takich umiejętności jak: sprawczość czyli wprowadzanie zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu, samodzielność i samoobsługa, szacunek do pracy, współdziałanie.

                                                                                                            Monika Dzięglewska - Banasiak

 

Tematyka pracy zdalnej, w dniach: 2 - 5 listopada 2021r.:

Temat globalny na tydzień 02 – 05. 10. 2021r – W krainie baśni i bajek

 

2 listopada 2021r – wtorek

Temat: Tajemnicza podróż po krainie baśni i bajek – Rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami

  • Rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania zadań I 7, 8
  • Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą II 6, 10, 11
  • Wzbogacenie wiedzy na temat baśni, bajki i morału II 6, 10, 11
  • Kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów bajek IV 5
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat IV 2
  • Rozwijanie sprawności ruchowej I 4, 5
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych I 7,8 IV 1

3 listopada 2021 r – środa

Temat: Z przyjaciółmi z bajek liczę doskonale - Stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do podejmowania wykonywania zadań matematycznych.

  • Kształtowanie kompetencji matematycznych IV 9, 14, 15
  • Utrwalanie nazw i wyglądu figur geometrycznych IV 2, 12
  • Kształtowanie umiejętności układania kompozycji z figur geometrycznych IV 1, 12
  • Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji IV 9

4 listopada 2021 r – czwartek

Temat: Podróż do bajkowego lasu – Inspirowanie dzieci do zabaw opartych na znanych bajkach.

  • Nabywanie umiejętności odgadywania tytułów bajek na podstawie rekwizytu IV 5, 6, 9
  • Analiza i synteza sylabowa nazw rekwizytów IV 6
  • Poszerzenie wiedzy na temat bajek IV 2, 10
  • Kształtowanie umiejętności odróżniania strony prawej od lewej IV 14,
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo – zadaniowych IV 7
  • Kształtowanie umiejętności poruszania się w wyznaczonym kierunku I 4, 5 IV 1

5 listopada 2021 r. – piątek

Temat: Dziecko w świecie baśni, bajek i bajeczek – Rozwijanie zainteresowań dziecięcą literaturą.

  • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej, oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej. I 4, 5
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat IV 2
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikacji według danego kryterium IV 15
  • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia podczas układania puzzli IV 5
  •  

 
Propozycje zajęć z katechezy 2-4.11.2021
Propozycje zajęć z katechezy 4.11.2021
Propozycje zajęć z j.angielskiego

 Tematyka na tydzień 12-16.04.21

 

Propozycje zajęć z katechezy 13.04.2021

 

Propozycje zajęć z języka angielskiego 12.04.21
Propozycje zajęć z języka angielskiego 15.04.21

 


 
Tematyka na tydzień 06-09.04.21

 

Propozycje zajęć z języka angielskiego
Propozycje zajęć z katechezy 8.04.2021
Propozycje zajęć z katechezy 6.04.2021

 

Propozycje zajęć z katechezy 1.04.2021
Propozycje zajęć z katechezy 30.03.21

 


Tematyka na tydzień 26-30.10.20

 

Propozycje zajęć z katechezy 30.06.20

 

Tematyka zajęć 22.06-30.06.2020

 

Propozycje zajęć z katechezy 23.06.20
Propozycje zajęć z katechezy 25.06.20

 

Tematyka na tydzień 15-19.06.2020

 

Propozycje zajęć z j.angielskiego 17.06.20
Propozycje zajęć z j.angielskiego 19.06.20
Propozycje zajęć z katechezy 18.06.20

 

Tematyka na tydzień 8-12.06.2020

 

Propozycje zajęć z katechezy 9.06.20

 

Tematyka na tydzień 1-5.06.2020

 

Propozycje zajęć z katechezy 4.06.20

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 3.06.20
Propozycje zajęć z j. angielskiego 5.06.20

 

Tematyka na tydzień 25-29.05.2020

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 27.05.20
Propozycje zajęć z j. angielskiego 29.05.20

 

Propozycje zajęć z katechezy 26.05.20
Propozycje zajęć z katechezy 28.05.20

 

Tematyka na tydzień 18-22.05.2020

 

Propozycje zajęć z j. angielskiego 20.05.20
Propozycje zajęć z j. angielskiego 22.05.20

 

Propozycje zajęć z katechezy 19.05.20
Propozycje zajęć z katechezy 21.05.20