Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grupa III

Nauczyciele:

mgr Monika Dzięglewska-Banasiak 
mgr Iwona Rojewska  

Konsultacje:

  • pani Monika - wtorek  w godz.9:00 -10:00
  • pani Iwona - środa 12:30 - 13:30 

 

Lutowe plany grupy III

Karnawał to czas hucznych zabaw z bogatymi tradycjami

- Tłusty czwartek i ostatki - od kiedy je znamy i jak obchodzimy? jakie zjadamy słodkie przysmaki?

- Przypomnimy sobie muzykę karnawałową, przy której bawiliśmy się na przedszkolnym balu karnawałowym.

- Poznamy elementy strojów karnawałowych i słownictwo związane z karnawałem: bal, korowód, maska karnawałowa itp.

Zima to piękna pora roku

- Obserwować będziemy przebieg tegorocznej zimy w pogodzie i doszukiwać się różnic w typowej, zimowej aurze.

- Nadal rozwijać będziemy i doskonalić umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania z zimowej garderoby oraz dostrzegać wartości samodzielności.

- Systematycznie przypominać będziemy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych na świeżym powietrzu, właściwego wyboru miejsca do zabawy, zawsze w obecności osób dorosłych. Poznamy niektóre sporty zimowe oraz wiersz o zimie.

Zdrowy i higieniczny styl życia 

- Jego niezbędność i starania, by został z nami, poznawać będziemy min. dzięki wierszowi Jana Brzechwy pt.: "Aaaa - psik!"

- Porozmawiamy o nim i poeksperymentujemy, na spotkaniu z Przedstawicielem z Ośrodka Ekologicznego "Źródła."

Europa to ciekawy kontynent

- Systematycznie dowiadywać się będziemy o: europejskich państwach - na dłużej zatrzymamy się w Portugalii, krajobrazie Europy, szlakach wodnych, klimacie, roślinach, zwierzętach i ludziach.

Ja i moje emocje - nieśmiałość

- Nadal będą tematem cyklu systematycznych zajęć z całą grupą, z wykorzystaniem: zabaw ruchowych, scenek dramowych, "Opowiadań o tym, co w życiu ważne" oraz z "Wielkiej Księgi wartości."

Przedstawienie w teatrzyku Kamishibai

"Uczymy dzieci programować," "To wielka gratka brać przykład z Misia Uszatka"

- Nadal pracować będziemy w oparciu o te programy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczniowe plany grupy III

Powitanie Nowego Roku   

 - W tym miesiącu zadawać będziemy pytania i samodzielnie formułować dłuższe wypowiedzi związane z naszą planetą min.: „czy na Ziemi wszyscy ludzie witają Nowy Rok w tej samej chwili?,” „kim był Mikołaj Kopernik i co udowodnił?,” „kto to jest astronom, czym się zajmuje? Itp. Wykonamy doświadczenie, które ukaże nam dwa obroty kuli ziemskiej. 

 – Rozwiniemy umiejętności posługiwania się globusem i mapą świata oraz umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: wczoraj, dziś, jutro, rano, w południe, wieczorem.

  – Słuchać będziemy wiersza M. Brykczyńskiego pt.: „Na Nowy Rok” oraz S. Romaniuka pt.: „Z czego składa się rok? sformułujemy trzy grupowe postanowienia noworoczne. Będziemy uczyć się składania życzeń noworocznych.   

 – Będziemy uczestniczyć  w zabawach ruchowych ze śpiewem min.: „Mysia para" i "Muzyczny podwieczorek."   

  – Starsi z nas poznają kolejne litery i praktycznie utrwalać będą umiejętności wskazywania pełnych godzin na tarczy zegara. 

  – Program: „Uczymy dzieci programować” - zaprowadzi nas na zajęcia z wykorzystaniem maty do kodowania, które rozwijać będą nasze umiejętności pracy zespołowej, myślenia: logicznego, algorytmicznego, przyczynowo – skutkowego a także, naszą wyobraźnię i kreatywność.   

  - Wykonywać będziemy prace plastyczne rozwijające sprawność manualną oraz naszą wyobraźnię i inwencję twórczą.

  Europa i jej państwa. Zima. 

 – Dalej rozbudzać będziemy zainteresowania kontynentem europejskim, zwłaszcza należącymi do niego państwami. 

  – Będziemy uczyć się posługiwania globusem kultury oraz mapą Europy. 

   – Nadal zdobywać będziemy wiedzę o Portugalii. Poznamy nazwiska portugalskich żeglarzy i kilka słów w ich języku. 

   – Przyniesiemy pamiątki przywiezione z różnych krajów europejskich na zorganizowaną w przedszkolu „Wystawę pamiątek europejskich." 

   – Systematycznie rozwijać i doskonalić będziemy umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania z zimowej garderoby. Odnajdziemy wartości samodzielności w ubieraniu się i rozbieraniu z niej. Nazywać będziemy poszczególne części zimowej garderoby. Wspomnimy o zimie w Portugalii.                                                                                                                               

Babcia i Dziadek    

 - Poszukamy miejsca dla babci i dziadka na rodzinnym „drzewie genealogicznym” – wyjaśnimy kim jest babcia i dziadek ( mama, tata mojej mamy, mojego taty, senior, lekarz, kierowca, krawcowa itp., ktoś kogo kocham, szanuję, komu pomagam, ktoś, z kogo należy brać przykład, kogo należy słuchać itd. Zaprosimy ich do przedszkola i zagramy dla nich w przedstawieniu.   

 – Kształtować będziemy umiejętności nazywania podstawowych emocji poprzez: wskazywanie ich na obrazkach,odnajdywanie wśród bohaterów bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela, zaproszonych rodziców, odwoływanie się do literatury czytanej w domu z rodzicami oraz dostrzeganie ich w grupie przedszkolnej, wśród dzieci i dorosłych. Uczyć się będziemy rozumienia ich i okazywania.   

  – Zimowe zabawy na świeżym powietrzu będą rozwijać naszą sprawność fizyczną, i wiedzę o związanym z nimi bezpieczeństwie -  gdzie mogą się odbywać a gdzie nie i dlaczego? Dostrzeżemy konieczność właściwego wyboru miejsca do zabawy i uprawiania sportów zimowych, tylko pod nadzorem osób dorosłych. 

Przełamujemy nieśmiałość – nawiązujemy nowe znajomości                                                                   

- Porozmawiamy o nieśmiałości – co to takiego? Jakie emocje i uczucia towarzyszą nieśmiałym?, Kiedy dopada nas nieśmiałość?   

  - Nawiążemy znajomość z przedszkolakami z innego przedszkola. 

  - Dowiemy się czy nośniki informacyjne mogą pomóc nam w nawiązywaniu nowych znajomości? Wzbogacimy wiedzę o korzyściach i zagrożeniach płynących z nośników informacyjnych. Utrwalać będziemy zasady niezbędne do przestrzegania, podczas korzystania z nich.

  - Poznamy treść bajki portugalskiej napisanej w 1922r. przez pisarkę portugalską: Elzi Spaiser   

  - Rozwijać będziemy umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 5 dzięki zabawom i ćwiczeniom ruchowym, zadaniom na „kartach pracy,” zabawom tematycznym itp.

Systematycznie kontynuować będziemy czytanie dzieciom literatury o wartościach z: „Wielkiej Księgi Wartości” i  „Opowieści o tym, co w życiu ważne.”  

5 stycznia 2024r. – piątek – udział dzieci w przedszkolnym kolędowaniu pt.: „ Świeć Gwiazdeczko.” 

24 stycznia 2024r. – środa – Uroczystość dla babci i Dziadka z okazji ich Święta. 

 
 
 
 
 
 
 
Grudniowe plany grupy III
W tym miesiącu dowiemy się o:
1. Świętach w Europie - poznamy świąteczne zwyczaje Europejczyków jak: pisanie listów do Mikołaja, organizowanie jarmarków i zbiórek dobroczynnych, ubierzemy grupową choinkę, przygotujemy ozdoby świąteczne na coroczny kiermasz przedszkolny. Nadal współpracować będziemy z Biblioteką Otwartą poprzez systematyczne czytanie książek o emocjach polecanych przez bibliotekarzy.
2. Jasełkach - co to są Jasełka i kto w nich występuje?, na czym polega zawód aktora? poznamy swoje role do przedstawienia świąteczno - zimowego. przygotujemy się do występu w tym przedstawieniu i wystąpimy dla Rodziców. Wybierzemy się do Biblioteki Otwartej i popiszemy praktycznymi umiejętnościami zachowania bezpieczeństwa podczas wycieczki. Nadal realizować będziemy projekt czytelniczy: "Nie lada to gradka, poznajemy Misia Uszatka."
3. Polskich zwyczajach świątecznych - wykonamy kartkę świąteczną, mówić będziemy o naszych tradycjach "przy świątecznym stole" jak: dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, polskie potrawy świąteczne przy wigilijnym stole, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Systematycznie ćwiczyć będziemy, utrwalając właściwą postawę ciała z wykorzystaniem chusty animacyjnej i elementów ruchu rozwijającego W. Sherborne.
4. O zimie co przyszła już - utrwalimy sobie nazwy i kolejność czterech pór roku, ich charakterystyczne cechy z wykorzystaniem pomocy rozwojowych, pożegnamy stary rok - utrwalimy nazwy dwunastu miesięcy, poznamy zwyczaj zabawy sylwestrowej, tarczę zegara, układanie na modelu godziny 12.00. Systematycznie bawić się będziemy przy muzyce i w kręgu, integrować w grupie i rozwijać umiejętność współdziałania w zabawie. Cały czas będziemy "uczyć się programować" rozwiązując zadania na macie do kodowania, z robotem.
 
                                                                                                                                                                                                                                       Nauczycielki
 

 

„Kim zostaniesz jak dorośniesz Montessorku?” to program preorientacji zawodowej, realizowany przez wszystkie grupy naszego przedszkola. Ponieważ jako autorka tego programu spotkałam się  z pytaniem  „czy to nie za wcześnie aby mówić o predyspozycjach i wyborze zawodu już w przedszkolu?” chcę podkreślić, że nie jest to za wcześnie. Warto a nawet należy zacząć poszukiwania tak wcześnie, w celu wychwytywania ujawniających się już w przedszkolu zróżnicowanych zdolności i zainteresowań dzieci, ich indywidualnych preferencji w zakresie przetwarzania określonych typów problemów, zdań (np.: matematycznych, językowych, przyrodniczych, ruchowych, społecznych/relacyjnych). Warto zacząć tak wcześnie, aby ukierunkować wszelkie działania wychowawcze nauczycieli i rodziców na otwieranie przed przedszkolakami środowiska pracy, uwzględnić ich etapy rozwojowe, w całym długim procesie przygotowania do wyboru zawodu i planowania kariery edukacyjno zawodowej. Przedszkole spełnia tu bardzo ważną rolę: zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa a więc minimalizuje jego frustracje i lęki. W takich warunkach realizowane są zagadnienia z zakresu preorientacji zawodowej rozumianej nie tylko jako zbiór informacji o zawodach ale przede wszystkim jako grupa kluczowych kompetencji, których rozwój jest możliwy pod warunkiem poczucia bezpieczeństwa i zaufania do otoczenia.

Za cel swojego programu obrałam cel ogólny preorientacji zawodowej w przedszkolu tj.: wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami z ich najbliższego otoczenia, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro zawodowych marzeń.

Co robimy aby ten cel osiągnąć?  Poznajemy samego siebie i innych poprzez: rozmowy o tym co lubimy robić, czym się interesujemy, określamy co robimy dobrze, czego nie lubimy robić, opowiadamy o sobie wśród rówieśników.

Odgrywamy różne role zawodowe w tzw. „zabawach tematycznych,” posługujemy się przy tym zgromadzonymi przyborami, strojami, spontanicznymi pomysłami, obserwacjami z życia codziennego, zapamiętujemy nazwy zawodów wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia, które zaobserwowaliśmy np. podczas spacerów w pobliżu przedszkola, wycieczek np. na dworzec.  Po powrocie, poznajemy i zapamiętujemy nazwy różnych zawodów, które wykonywały zaobserwowane przez nas osoby w najbliższym otoczeniu. Opowiadamy o tych, które wzbudziły nasze największe zainteresowanie, zadajemy pytania, szukamy też na nie samodzielnych odpowiedzi, uczymy się przy tym wyciągania wniosków, rozwijamy logiczne myślenie i myślenie przyczynowo – skutkowe. O naszych przeżyciach, odczuciach przemyśleniach wypowiadamy się w postaci prac plastycznych: narysowanych, namalowanych, zaaranżowanych „kącików o zawodach” w klasie itp. Chętnie czytamy książeczki o jednym konkretnym zawodzie, znajdujące się w „grupowej biblioteczce o zawodach.” Wypożyczając je do domu mamy okazję porozmawiać o ich treści z naszymi rodzicami, którzy przy tej okazji, często zapoznają nas z zawodami wykonywanymi przez siebie. Bardzo lubimy poznawać zawody naszych rodziców, które czasem są bardzo zbieżne z naszymi zainteresowaniami a czasem zupełnie inne od naszych.     Uczestniczymy w ciekawych zajęciach, które przygotowują dla nas nasze Panie. Wykorzystują w nich ciekawe metody jak:  dzięki którym możemy zmierzyć się z ciekawymi zadaniami, które mamy do wykonania np.: metoda wizualizacji, opowieści ruchowej, ćwiczenia rozwijające myślenie twórcze z wykorzystaniem rekwizytów, strojów, ilustracji, pomocy rozwojowych a także, na specjalnie przygotowanych „kartach pracy,” w działaniach plastycznych, scenkach teatralnych, zagadkach itp. Uczestniczymy w zabawach badawczych, które pozwalają nam na zdobywanie wiedzy za pomocą emocji, śpiewamy, tańczymy, słuchamy wierszy i opowiadań o zawodach a więc, angażujemy wszystkie zmysły chcąc jak najpełniej wczuć się w rolę: lekarza, listonosza, maszynisty itd.   Ogólnie można powiedzieć, że zagadnienia z zakresu preorientacji zawodowej realizowane są w ciągu całego dnia, w trakcie swobodnych działań dzieci w „kącikach tematycznych,” na zajęciach o konkretnych zawodach, podczas zabaw typu: „Kto to zrobił?,” „jedziemy autobusem,” „Zakupy w sklepie spożywczym, księgarni „itp. Staramy się maksymalnie aktywizować dzieci jak również współpracować z rodzicami co obecnie, w dużym stopniu utrudnia nam pandemia.

Mamy nadzieję, na ukształtowanie w dzieciach pro aktywnych postaw wobec pracy i edukacji, ze zwróceniem uwagi na zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej oraz nabycie takich umiejętności jak: sprawczość czyli wprowadzanie zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu, samodzielność i samoobsługa, szacunek do pracy, współdziałanie.

                                                                                                            Monika Dzięglewska - Banasiak