Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy

W przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 obowiązuje:

1. Program: „ Poznajemy świat wszystkimi zmysłami”.

Autorkami programu są Anna Głowacka (poprzedni dyrektor) i Bogumiła Zdrojewska

Program zawiera: ogólny zarys koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, wg której przedszkole pracuje, cele, zadania, warunki realizacji programu oraz informacje o ewaluacji, treści programowe z uwzględnieniem wszystkich obszarów podstawy programowej, załączniki zawierające: instruktaże i scenariusze zajęć z wykorzystaniem pomocy montessoriańskich; karty obserwacji dziecka z materiałem montessoriańskim oraz arkusz badania gotowości szkolnej


2.Program adaptacyjny "Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych wg. koncepcji pedagogicznej M.Montessori

Autorkami programu są: Renata Staniecka i Halina Pietrzykowska-Zając

Cele programu :

 • zmniejszenie u dzieci trudnych napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem
 • motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających  integrowaniu się
 • nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach nauczyciel-dziecko, nauczyciel rodzic
 • zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola oraz jego organizacją pracy

3. Program preorientacji zawodowej „ Kim zostaniesz jak dorośniesz Montessorku?

Autorką programu jest nauczycielka Monika Dzięglewska – Banasiak.         

Cele programu :
-wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami z ich najbliższego otoczenia, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro zawodowych marzeń.

Przedszkolaki mają okazję poznawania zawodów:               

 • w sytuacjach spontanicznych, zaistniałych w klasie podczas zabaw, zajęć grupowych, spotkań z gośćmi reprezentantami różnych zawodów,                                   
 • na wycieczkach do ciekawych miejsc pracy,                                                                         
 •  podczas zabaw badawczych, tematycznych,eksperymentów, pokazów,                                                      
 • podczas różnorodnych działań praktycznych, twórczości plastycznej dzieci,                                                                                                                               
 • podczas pracy z tekstem literackim, wierszem, piosenką,  
 • w sytuacji zdobywania wiedzy za pomocą emocji, dźwięku, ruchu, słowa oraz poprzez wszystkie zmysły ( metoda wizualizacji, pedagogika zabawy, zajęcia dramowe, ćwiczenia rozwijające myślenie twórcze, techniki relaksacyjne).                                          

4.Program własny: „Zajęcia z piłki nożnej z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i ruchu rozwijającego W.Sherborne

Autorkami są: Wanda Jaśkiewicz i Iwona Rojewska

Cele programu:

 • popularyzowanie aktywności fizycznej, poznanie podstawowych zasad gry w piłkę nożną
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, rozwijanie orientacji w przestrzeni
 • odkrywanie własnych możliwości fizycznych i świadomości własnego ciała, a także rozwijanie umiejętności współpracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie dla dzieci trudnych.