Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
  1. bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. od 8.00 do 13.00.
  2. realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas o którym mowa w pkt.1 tj. w godzinach od 7.00 do 8.00 i od 13.00 do 18. 00.
  3. odpłatnego wyżywienia – zgodnie z deklaracją rodziców.

Zwolnienie z opłaty za godziny pobytu w przedszkolu są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, dzieci z rodzinnych domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci 6- letnie i starsze

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę nr LXVIII/2018/22 z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającą kwotę opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

§ 2. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1, dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, okresla  się opłatę w wysokości 1,14 zł. 

 

Stawka żywieniowa obowiązująca w Przedszkolu Miejskim Nr 220 od 1 września 2022 r. za wyżywienie całodzienne to 12,00 zł.

3 posiłki - 12,00 zł

2 posiłki - 9,60 zł

1 posiłek - 6,00 zł

Nie ma zniżki przy opłacie za posiłki za kolejne zapisane dziecko, dzieci do Przedszkola.

Dla Rodziców będących w trudnej sytuacji finansowej stosowany jest Tryb obniżonej odpłatności za Przedszkole, który określa "Regulamin stosowania obniżonej odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego Nr 220 we współpracy z MOPS-em.

UWAGA!!! Nowy numer konta do wpłat za przedszkole od 1 stycznia 2022r.

Bank Pekao  91 1240 1037 1111 0011 0912 5078

Opłaty po wcześniejszym uzgodnieniu ich wysokości z intendentem przedszkola należy dokonywać przelewem

Numer rachunku Rady Rodziców: 87 1560 0013 2025 0000 7298 1001