Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
  1. bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. od 8.00 do 13.00.
  2. realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas o którym mowa w pkt.1 tj. w godzinach od 7.00 do 8.00 i od 13.00 do 18. 00.
  3. odpłatnego wyżywienia – zgodnie z deklaracją rodziców.

Zwolnienie z opłaty za godziny pobytu w przedszkolu są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, dzieci z rodzinnych domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci 6- letnie i starsze

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę nr LXVIII/2018/22 z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającą kwotę opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

§ 2. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1, dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, okresla  się opłatę w wysokości 1,14 zł. 

 

Stawka żywieniowa obowiązująca w Przedszkolu Miejskim Nr 220 od 1 września 2022 r. za wyżywienie całodzienne to 12,00 zł.

3 posiłki - 12,00 zł

2 posiłki - 9,60 zł

1 posiłek - 6,00 zł

Nie ma zniżki przy opłacie za posiłki za kolejne zapisane dziecko, dzieci do Przedszkola.

Dla Rodziców będących w trudnej sytuacji finansowej stosowany jest Tryb obniżonej odpłatności za Przedszkole, który określa "Regulamin stosowania obniżonej odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego Nr 220 we współpracy z MOPS-em.

UWAGA!!! Nowy numer konta do wpłat za przedszkole od 1 stycznia 2022r.

Bank Pekao  91 1240 1037 1111 0011 0912 5078

Opłaty po wcześniejszym uzgodnieniu ich wysokości z intendentem przedszkola należy dokonywać przelewem