KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
  1. bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. od 8.00 do 13.00.
  2. realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas o którym mowa w pkt.1 tj. w godzinach od 7.00 do 8.00 i od 13.00 do 18. 00.
  3. odpłatnego wyżywienia – zgodnie z deklaracją rodziców.

Zwolnienie z opłaty za godziny pobytu w przedszkolu są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, dzieci z rodzinnych domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci 6- letnie i starsze

Stawka żywieniowa obowiązująca w Przedszkolu Miejskim Nr 220 od 1 stycznia 2021r. za wyżywienie całodzienne to 8,00zł.

3 posiłki - 8,00 zł

2 posiłki - 6,40 zł

1 posiłek - 4,00 zł

Nie ma zniżki przy opłacie za posiłki za kolejne zapisane dziecko, dzieci do Przedszkola.

Dla Rodziców będących w trudnej sytuacji finansowej stosowany jest Tryb obniżonej odpłatności za Przedszkole, który określa "Regulamin stosowania obniżonej odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego Nr 220 we współpracy z MOPS-em.

Opłaty po wcześniejszym uzgodnieniu ich wysokości z intendentem przedszkola należy dokonywać przelewem: Nr konta przedszkola nr 220 Getin Bank – 25 1560 0013 2030 5992 6000 0005

Numer rachunku Rady Rodziców: 87 1560 0013 2025 0000 7298 1001