Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grupa VI

Nauczyciele:

mgr Beata Wolska 
mgr Irmina Angełowa-Rosowska 
mgr Beata Pawlicka 

Konsultacje:

  • pani Beata - czwartek  w godz.16:30 -17:30

Planujemy w lutym:
14.02 - po śniadaniu spotkanie dzieci 6-letnich z psychologiem pt. "Obcemu powiedz nie!" 
15.02 - Wyjście po śniadaniu do Szkoły Podstawowej nr 111, w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym.
16. 02 - spotkanie z autorką książek Małgorzatą Kur. Udział w przygotowanych przez nią warsztatach. Koszt - 12 zł. 
 
Wyjście do pizzerii na warsztaty na ul. Narutowicza (zaplanujemy dogodny termin). 
 
Omawiamy w lutym:

Temat 1: Karnawał

1. Co to jest Karnawał – zapoznanie dzieci z historią powstania okresu karnawałowego oraz zwyczajami związanymi z karnawałem w wybranych państwach Europy. Odszukanie na mapie Europy Chorwację (Rijeka), Francję (Nicea), Włochy (Wenecja), Niemcy (Kolonia). Oglądanie zdjęć.

2. „Dziki taniec” – słuchanie wiersza Doroty Gellner pt. Dziki taniec. Zapoznanie dzieci z podstawowym krokiem tanecznym samby, rozwijanie aktywności ruchowej, muzycznej, artystycznej. 

3. „Karnawał”- słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego. Zapoznanie dzieci z pojęciem „rymy”. Rozwijanie słuchu fonematycznego,wzbogacanie słownictwa dziecka, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin poprzez zabawy dydaktyczny „Rymy”.

4. „Maska karnawałowa” – rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych poprzez wykonanie maski karnawałowej. 

5. Tłusty czwartek – rozwijanie umiejętności przeliczania na konkretach, dokonywanie sekwencji; Wykonanie pączka z masy solnej i ozdabianie plasteliną - wyrabianie mięśni dłoni.

6. „Jak małej myszce udało się uczestniczyć w zabawie karnawałowej” – rozwijanie umiejętności wypowiedzi nt. wysłuchanego tekstu. Zabawa matematyczna „Myszka w kropki” – rozwijanie umiejętności liczenia na konkretach. 

7. Walentynki – zapoznanie dzieci z historią obchodzenia ,,Dnia św. Walentego’’ rozwijanie umiejętności okazywania uczuć innym osobom ( kolegom, koleżankom, rodzicom i bliskim); doskonalenie sprawności manualnej dłoni poprzez wykonanie walentynki.

 

Temat 2: Poznajemy zawody

1. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej pt. „Zapracowani rodzice”- rozwijanie mowy; zapoznanie z akcesoriami potrzebnymi do wykonywania danego zawodu. 

2. „Stary zawód, nowy zawód” - zapoznanie z zawodami dawnymi i współczesnymi z wykorzystaniem ilustracji. Rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez zabawę memory.

3. Zabawa dydaktyczna „Czy istniałem w przeszłości” – rozwijanie zdolności dramowych poprzez wcielanie się w rolę. Zabawa przy piosence pt. „Zawody”. Rozwijanie umiejętności przeliczania na konkretach, przeliczanie zbiorów.

4. Zapoznanie z piosenką „Mogę wszystko” – rozmowa nt. piosenki; Zabawa przy piosence z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, mająca na celu rozwijanie poczucia rytmu. Rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby oraz ćwiczenie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie wyrazów na głoski.

5. „Zgadnij co to za zawód” – rozwijanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek. Układanie puzzli pt. Zawody – rozwijanie spostrzegawczości. 

6. „Wybrałem swój zawód” – rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych poprzez wykonanie pracy plastycznej do wyboru: „Kucharz” – technika plastyczna rozwijająca umiejętności posługiwania się nożyczkami, wyklejania; „Fryzjer – włosy sznurkowe” – rozwijanie zdolności manualnych. 

Temat 3: Włochy

1. Symbole narodowe Włoch – utrwalenie zdobytych wiadomości nt. Włoch poprzez pogadankę, pracę z mapą Europy, utrwalenie nazw kierunków świata. Osłuchanie się z hymnem Włoch, ustalenie nastroju melodii. 

2. Wynalazki, które zawdzięczamy Włochom (baterie, maszyna do pisania, kawiarka, skuter Vespa, L’ape, telefon) – wzbudzanie zainteresowania do wykonywania eksperymentów (bateria z monet, tektury, octu i taśmy izolacyjnej lub telefon z kubków i sznurka), kodowanie wyrazów.

3. Leonardo da Vinci, najwszechstronniej utalentowana osoba w historii – zapoznanie dzieci z postacią wybitnego artystę i uczonego. Oglądanie obrazów. Zapoznanie dzieci z techniką malarską puentylizm (pointylizm) - kolorowanie farbami obraz Mona Lisy.

4. Krajobrazy – rozwijanie umiejętności spostrzegawczych poprzez układanie puzzli z ilustracjami znanych miejsc we Włoszech. Rozwijanie umiejętności czytania i układania wyrazów według wzoru. 

5. Antonio Vivaldi – uwrażliwianie na piękno muzyki poprzez słuchanie utworów włoskiego kompozytora, rozwijanie poczucia rytmu i wyrażania muzyki ekspresją ciała – taniec z chustami