Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Historia obecnego budynku i przedszkola ma początek w latach 50-tych XX wieku. Właścicielem placówki były wtedy Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Emfor". Pracujące w zakładach kobiety zostawiały na czas swojej pracy zawodowej dzieci pod troskliwą opieką przedszkola przyzakładowego. Współpraca między przedszkolem , a zakładem ,,Emfor ‘’ układała się bardzo dobrze. Wspólnie były organizowane różnego rodzaju uroczystości i święta. W kronice przedszkola znajduje się wiele listów gratulacyjnych i podziękowań dla kierowniczki przedszkola, a listę gości uświetniła nawet Walentyna Tierieszkowa - pierwsza kosmonautka w historii, dziesiąty człowiek w kosmosie.
Długoletnim dyrektorem przedszkola była pani Daniela Krajewska, która w 1982 roku przeszła na emeryturę. Jej miejsce zajęła pani Katarzyna Płoszajska, która piastowała te funkcję do roku 2003. W latach 80-tych zmiany ustrojowe i gospodarcze jakie zachodziły w kraju przyniosły również zmiany dla przedszkola. Koszty utrzymania placówki przerosły możliwości zakładu. W związku z tym w 1987 roku przedszkole zostało przejęte przez Miasto Łódź i nadano mu numer 220.

Przełomowym momentem dla istnienia placówki stał się rok 1994. Z inicjatywy pani dr Małgorzaty Mikszy, pani dyr. Katarzyny Płoszajskiej i nauczycielek pracujących w przedszkolu powstała pierwsza grupa pracująca wg. koncepcji pedagogicznej M. Montessori. W ten sposób pedagogika Włoszki, o niezwykłej osobowości, cenionej na całym świecie pierwszej kobiety lekarza we Włoszech a także pedagoga z sercem pełnym miłości i  szacunku dla dziecka, zaistniała w grupie VII - jednym z oddziałów przedszkolnych, w roku szkolnym 1994/95. Od tego momentu, praca wychowawczo-dydaktyczna nauczycieli oparła się o cichy, płynący z wnętrza, pełen mądrości apel dziecka do dorosłych, zaakcentowany całą swoją pedagogiką przez panią Marię Montessori; "Daj mi czas, pomóż mi samemu to zrobić". W roku następnym powstał drugi oddział  przedszkolny, pracujący w oparciu o pedagogikę M. Montessori - grupa VIII. Następnie na terenie naszego przedszkola rozpoczęła pracę montessoriańska klasa nauczania początkowego prowadzona przez dwie nauczycielki SP nr 1. Symbolem pracy montessoriańskiej stał się ślimak. W kolejnym roku szkolnym: 1996/97 powstał trzeci montessoriański oddział przedszkolny - grupa IV. Nauczyciele sami przygotowywali sale i pomoce rozwojowe, których ilość wciąż była niewystarczająca.  Często były to darowizny  z Niemiec, albo prezenty od organizatorów kursów i szkoleń  organizowanych w Holandii i w Niemczech.

Duży wkład wniósł Wydział Edukacji, który doceniał nasze starania  i niezwykle przychylnie odnosił się  do wdrażania tej innowacyjnej metody. W następnych latach pozostałe grupy pracowały w oparciu o elementy koncepcji pedagogicznej M. Montessori, aby w końcu całe przedszkole zaczęło w pełni realizować założenia tej koncepcji i aby stała się ona wiodącą w naszej placówce.  Najważniejszymi myślami wiodącymi tej pedagogiki to: miłość do dziecka i świata, szacunek dla praw indywidualnego rozwoju, zgodnego z wrażliwymi fazami, wychowanie jako wspieranie i pomoc w indywidualnym rozwoju dziecka, samodzielność działania a dzięki temu, niezależność od dorosłych, odpowiedzialność za siebie i świat oraz wrażliwość moralna jako wyznacznik celu wychowania. Wkrótce też, ze szkół podstawowych, do których wybrali się nasi absolwenci, zaczęły napływać bardzo pozytywne informacje zwrotne o posiadanych przez nich umiejętnościach i postawach wyróżniających ich wśród innych dzieci min.: duża wiedza o otaczającym świeci, umiejętność czekania na swoją kolej, wyciszenie. Pobliskie szkoły podstawowe i dziś zabiegają o nasze dzieci.

Wraz ze wspaniałym rozwojem koncepcji pedagogicznej Marii Montessori w placówce, miało miejsce poszukiwanie innych ośrodków pracujących w oparciu o tę koncepcję lub chcących rozpocząć swój rozwój w tym kierunku. Rezultatem tych poszukiwań było nawiązanie szerokiej współpracy z licznymi placówkami w naszym mieście, w Polsce i za granicą. To umożliwiło rozpoczęcie cennych hospitacji, pozwalających na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz osiągnięciami przez nauczycieli. 

Kolejnym dyrektorem, który piastował tę funkcję 13 lat była Anna Głowacka. W tym czasie przedszkole nasze zacieśniło współprace z Polskim Stowarzyszeniem Montessori, na czele którego od wielu lat stoi pani prezes dr Małgorzata Miksza; aktywnie uczestniczyło w projekcie "Socrates Comenius"-projekcie, który pozwolił na hospitację placówek oraz na wymianę nauczycieli z takimi krajami jak: Szwecja, Hiszpania, Litwa, Holandia, Niemcy.  Placówka nasza stała się ośrodkiem kształcącym nauczycieli z całej Polski i nie tylko: na kursach, szkoleniach , seminariach prowadzonych przez dr Małgorzatę Mikszę i innych nauczycieli, głownie choć nie tylko z naszego przedszkola. Z biegiem czasu ilość oraz rodzaj kursów zaczęła się zwiększać, przeobrażać tak, aby sprostać ciągle zmieniającym się zapotrzebowaniom kształcących się na nich nauczycieli, studentów, sympatyków, rodziców -będących często osobami zupełnie nie związanymi z zawodem nauczyciela. 

Obecnie funkcję dyrektora sprawuje pani Beata Pawlicka, kontynuując pracę w oparciu o koncepcję M. Montessori. Pani dyrektor nawiązała ścisłą  współpracę z uczelniami takimi jak UŁ, AHE i innymi, umożliwiając studentom z Polski i z zagranicy odbywanie praktyk i hospitowanie zajęć.

W październiku 2019 obchodziliśmy 25-lecie wprowadzenia  koncepcji pedagogicznej w naszej placówce. Na uroczystość przybyli liczni goście-przedstawiciele Urzędu Miasta, pani prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori, dyrektorzy i nauczyciele z sąsiadujących szkół i przedszkoli, rodzice oraz inni sympatycy metody M.Montessorii.