Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Historia obecnego budynku i przedszkola ma początek w latach 50-tych XX wieku. Właścicielem placówki były wtedy Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Emfor". Pracujące w zakładach kobiety zostawiały na czas swojej pracy zawodowej dzieci pod troskliwą opieką przedszkola przyzakładowego. Współpraca między przedszkolem , a zakładem ,,Emfor ‘’ układała się bardzo dobrze. Wspólnie były organizowane różnego rodzaju uroczystości i święta. W kronice przedszkola znajduje się wiele listów gratulacyjnych i podziękowań dla kierowniczki przedszkola, a listę gości uświetniła nawet Walentyna Tierieszkowa - pierwsza kosmonautka w historii, dziesiąty człowiek w kosmosie.
Długoletnim dyrektorem przedszkola była pani Daniela Krajewska, która w 1982 roku przeszła na emeryturę. Jej miejsce zajęła pani Katarzyna Płoszajska, która piastowała te funkcję do roku 2003. W latach 80-tych zmiany ustrojowe i gospodarcze jakie zachodziły w kraju przyniosły również zmiany dla przedszkola. Koszty utrzymania placówki przerosły możliwości zakładu. W związku z tym w 1987 roku przedszkole zostało przejęte przez Miasto Łódź i nadano mu numer 220.

Przełomowym momentem dla istnienia placówki stał się rok 1994. Z inicjatywy pani dr Małgorzaty Mikszy, pani dyr. Katarzyny Płoszajskiej i nauczycielek pracujących w przedszkolu powstała pierwsza grupa pracująca wg. koncepcji pedagogicznej M. Montessori. W ten sposób pedagogika Włoszki, o niezwykłej osobowości, cenionej na całym świecie pierwszej kobiety lekarza we Włoszech a także pedagoga z sercem pełnym miłości i  szacunku dla dziecka, zaistniała w grupie VII - jednym z oddziałów przedszkolnych, w roku szkolnym 1994/95. Od tego momentu, praca wychowawczo-dydaktyczna nauczycieli oparła się o cichy, płynący z wnętrza, pełen mądrości apel dziecka do dorosłych, zaakcentowany całą swoją pedagogiką przez panią Marię Montessori; "Daj mi czas, pomóż mi samemu to zrobić". W roku następnym powstał drugi oddział  przedszkolny, pracujący w oparciu o pedagogikę M. Montessori - grupa VIII. Następnie na terenie naszego przedszkola rozpoczęła pracę montessoriańska klasa nauczania początkowego prowadzona przez dwie nauczycielki SP nr 1. Symbolem pracy montessoriańskiej stał się ślimak. W kolejnym roku szkolnym: 1996/97 powstał trzeci montessoriański oddział przedszkolny - grupa IV. Nauczyciele sami przygotowywali sale i pomoce rozwojowe, których ilość wciąż była niewystarczająca.  Często były to darowizny  z Niemiec, albo prezenty od organizatorów kursów i szkoleń  organizowanych w Holandii i w Niemczech.

Duży wkład wniósł Wydział Edukacji, który doceniał nasze starania  i niezwykle przychylnie odnosił się  do wdrażania tej innowacyjnej metody. W następnych latach pozostałe grupy pracowały w oparciu o elementy koncepcji pedagogicznej M. Montessori, aby w końcu całe przedszkole zaczęło w pełni realizować założenia tej koncepcji i aby stała się ona wiodącą w naszej placówce.  Najważniejszymi myślami wiodącymi tej pedagogiki to: miłość do dziecka i świata, szacunek dla praw indywidualnego rozwoju, zgodnego z wrażliwymi fazami, wychowanie jako wspieranie i pomoc w indywidualnym rozwoju dziecka, samodzielność działania a dzięki temu, niezależność od dorosłych, odpowiedzialność za siebie i świat oraz wrażliwość moralna jako wyznacznik celu wychowania. Wkrótce też, ze szkół podstawowych, do których wybrali się nasi absolwenci, zaczęły napływać bardzo pozytywne informacje zwrotne o posiadanych przez nich umiejętnościach i postawach wyróżniających ich wśród innych dzieci min.: duża wiedza o otaczającym świeci, umiejętność czekania na swoją kolej, wyciszenie. Pobliskie szkoły podstawowe i dziś zabiegają o nasze dzieci.

Wraz ze wspaniałym rozwojem koncepcji pedagogicznej Marii Montessori w placówce, miało miejsce poszukiwanie innych ośrodków pracujących w oparciu o tę koncepcję lub chcących rozpocząć swój rozwój w tym kierunku. Rezultatem tych poszukiwań było nawiązanie szerokiej współpracy z licznymi placówkami w naszym mieście, w Polsce i za granicą. To umożliwiło rozpoczęcie cennych hospitacji, pozwalających na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz osiągnięciami przez nauczycieli. 

Kolejnym dyrektorem, który piastował tę funkcję 13 lat była Anna Głowacka. W tym czasie przedszkole nasze zacieśniło współprace z Polskim Stowarzyszeniem Montessori, na czele którego od wielu lat stoi pani prezes dr Małgorzata Miksza; aktywnie uczestniczyło w projekcie "Socrates Comenius"-projekcie, który pozwolił na hospitację placówek oraz na wymianę nauczycieli z takimi krajami jak: Szwecja, Hiszpania, Litwa, Holandia, Niemcy.  Placówka nasza stała się ośrodkiem kształcącym nauczycieli z całej Polski i nie tylko: na kursach, szkoleniach , seminariach prowadzonych przez dr Małgorzatę Mikszę i innych nauczycieli, głownie choć nie tylko z naszego przedszkola. Z biegiem czasu ilość oraz rodzaj kursów zaczęła się zwiększać, przeobrażać tak, aby sprostać ciągle zmieniającym się zapotrzebowaniom kształcących się na nich nauczycieli, studentów, sympatyków, rodziców -będących często osobami zupełnie nie związanymi z zawodem nauczyciela. 

Obecnie funkcję dyrektora sprawuje pani Beata Pawlicka, kontynuując pracę w oparciu o koncepcję M. Montessori. Pani dyrektor nawiązała ścisłą  współpracę z uczelniami takimi jak UŁ, AHE i innymi, umożliwiając studentom z Polski i z zagranicy odbywanie praktyk i hospitowanie zajęć.

W październiku 2019 obchodziliśmy 25-lecie wprowadzenia  koncepcji pedagogicznej w naszej placówce. Na uroczystość przybyli liczni goście-przedstawiciele Urzędu Miasta, pani prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori, dyrektorzy i nauczyciele z sąsiadujących szkół i przedszkoli, rodzice oraz inni sympatycy metody M.Montessorii.