Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grupa II

Nauczyciele:

mgr Ewa Majak
mgr Irmina Angełowa-Rosowska 

Konsultacje:

  • pani Ewa  - wtorek  w godz.9:30 -10:00     oraz     - czwartek 9:00 - 9:30
  • pani Irmina - poniedziałek 14:00 - 15:00  

 

Planujemy w Maju

Planujemy w maju:                                                          

Polska naszą ojczyzną – kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju. Słuchanie legendy ,,Lech, Czech i Rus”- zapoznanie z legendarnym wątkiem powstania państwa polskiego. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku do symboli narodowych w oparciu o film ,,Polak Mały”. Kształtowanie kompetencji matematycznych.

Wiosenna łąka – zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz rosnącymi tam roślinami. Wyjaśnienie znaczenia barwy ochronnej dla zwierząt w o parciu o opowiadanie  ,, Zabawa w chowanego”. Obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku. Zabawy przy piosence ,,Wiosna na łące”. Wycinanka uzupełniona rysunkiem ,,Na wiosennej łące”- rozwijanie sprawności manualnej.                                                                                         

Moja rodzina - Kształtowanie pozytywnego stosunku do swojej rodziny, słuchanie wiersza   ,,Mama i Tata”. Poznawanie zawodów wykonywanych przez rodziców i ludzi z otoczenia. Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami. Wykonanie ,,Upominków dla mamy i taty”- kształtowanie poczucia estetyki. Rozwijanie umiejętności wokalnych; nauka piosenki dla mamy i taty.                                                                                                   

Wydarzenia:

07.05.2024r. - wyjście do Biblioteki ,,Dygresja” na zajęcia edukacyjne ,,Australia”. 

09.05.2024r. - dzieci 6 i 7- letnie wezmą udział w łódzkim Marszu upamiętniającym 20- lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej – ,,Razem 20 lat”.  

10.05.2024r.- Przedszkolna Olimpiada Sportowa pod hasłem ,,Wysportowany Europejczyk”. (Prosimy o przygotowanie dla dzieci strojów i obuwia sportowego dostosowanego do pogody).

24.05.2024r.- Festyn Rodzinny pod hasłem ,,Podróż po Europie”. Serdecznie zapraszamy całe rodziny. Festyn rozpocznie się o godzinie 15.00.

Tematy omawiane w kwietniu

Temat 1: Zwierzęta wiejskie

Poszerzenie wiedzy dzieci nt. zwierząt wiejskich: samiec, samica, dziecko; domy zwierząt, czym się żywią zwierzęta wiejskie. Uświadamianie dzieci, że zwierzęta też przeżywają emocje i mają uczucia.

Rozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy rytmiczne.

Wzbogacanie słownictwa dzieci ( orka, bronowanie, kultywatorowanie, wałowanie gleby, siew, sadzenie). Oglądanie filmów edukacyjnych „Prace w polu na wsi”, „Wiosna w polu”. Zapoznanie dzieci z zawodem rolnika. Wzbudzanie u dzieci poczucia szacunku do rolników i ich pracę. Wykonanie mandali z ziaren.

Temat 2: Kubusiowi Przyjaciele Natury

Poszerzanie oraz utrwalanie znajomości podstawowych zasad ochrony środowiska. Segregacja śmieci: przeliczanie elementów w zbiorze.

Uświadamianie dzieci jakie są niekorzystne skutki ocieplenia klimatu i jak można temu zapobiec. itp.

Zapoznanie z pojęciem „ekosystem”. Odpowiedź na pytania: na czym polega zapylanie kwiatów, dlaczego jest coraz mniej zapylaczy – oglądanie książek, filmów edukacyjnych, czytanie książek przez nauczyciela.

Jestem tym co jem” - Wzbogacanie wiedzy nt. zdrowego żywienia.

Czytanie prostych wyrazów z poznanych liter.

Nauka piosenki ekologicznej.

Temat 3: Europa

Zapoznanie z zawodem geografa, zapoznanie z krajobrazami Europy, nazwami gór, rzek, mórz – oglądanie zdjęć przyrodniczych z różnych zakątków Europy, wskazywanie ich na mapie Europy.

Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami klasyków muzycznych (Beethoven – Dla Elizy, Sonata księżycowa, Mozart – Eine kleine nachtmusic, Marcin - Bach's Toccata on One Guitar) – rozwijanie poczucia rytmu, ekspresji ruchowej, malowanie farbami przy muzyce.

Zapoznanie dzieci z pojęciem poliglota, osłuchanie się i nauka podstawowych słów typu: dzień dobry, do widzenia, przepraszam, poproszę, dziękuję, mam na imię…, w wybranych językach europejskich. Wyklaskiwanie rytmu do dziecięcych obcojęzycznych piosenek.

Temat 4: Wybitni Polacy

Zapoznanie dzieci z zawodem malarza – poznanie narzędzi malarza: sztaluga, rodzaje pędzli, rodzaje kredek, płótno, farby olejne, akrylowe, tempera, paleta.

Zapoznanie z reprodukcją słynnych artystów: Jan Matejko – „Astronom Kopernik”, „Stańczyk”, Józef Chełmoński – „Babie lato”, Stanisław Wyspiański – jeden z najwybitniejszych polskich artystów, malarz, dramatopisarz i poeta.

Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi: kolaż, malowanie nitką, palcami, pędzlem, autoportret.

Mikołaj Kopernik –Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Opowieść o Mikołaju” – zapoznanie dzieci z wybitnym polskim astronomem na podstawie filmów edukacyjnych. Zabawa matematyczna „Słońce, planety” - eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but.

Maria Skłodowska-Curie – „Byli sobie wynalazcy”, „Dama z Noblami” – zapoznanie dzieci z laureatką Nagrody Nobla z fizyki i chemii na podstawie filmów edukacyjnych oraz książek. Układanie przez dzieci historyjki obrazkowej „Życie Marii Skłodowskiej-Curie”. Rozwijanie umiejętności opowiadania pełnymi zdaniami na podstawie ilustracji.

Józef Piłsudskizapoznanie dzieci z postacią, która odegrała pierwszorzędną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległość. Śpiewanie hymnu Polski. 

 

Planujemy w kwietniu:

- 11 kwietnia (czwartek)– wykonywanie zdjęć dzieci przez firmę fotograficzną „Ukryte w kadrze”. Prosimy o zapewnienie eleganckiego stroju dla dziecka (biała koszula, ciemne spodnie/spódniczka).

- 12 kwietnia – Dzień czekolady – zajęcia edukacyjne o właściwościach zdrowotnych czekolady. Koszt 15zł.

- 19 kwietnia – „Bal Wiosny”-rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych. Prosimy o przygotowanie stosownych strojów.

- 26 kwietnia - całodniowa wycieczka do pasieki w Lipce. Koszt 85zł ( 45zł warsztaty/atrakcje + 40zł przejazd).

 

 

 

Tematy w marcu:

1. Francja - kraj europejski

Zapoznanie dzieci z podstawowymi wiadomościami na temat Francji - kultura, tradycja, kuchnia, znane budynki, miejsca.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, zapoznanie z bajkami francuskiego bajkopisarza Charles'a Perraulta.

Rozwijanie umiejętności opowiadania historyjek obrazkowych.

2. Wszystko co żyje, wodę pije

Ukazanie znaczenia wody dla życia na Ziemi, jej rola dla zwierząt i roślin.

Kształtowanie nawyku oszczędzania wody.

Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków.

3. "W marcu jak w garncu"

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Kształcenie orientacji przestrzennej i poczucia rytmu.

4. Wielkanocne obyczaje

Poznawanie tradycji ludowych związanych ze świętami wielkanocnymi.

Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka.

Doskonalenie sprawności manualnych.

Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania z kolegami. Próby samodzielnego rozwiązywania problemów w grupie rówieśniczej.

 

Wydarzenia:

12.03.2024 (godz.10:30-11:30) - Zajęcia ze sznurka. Koszt 25zł.

20.03.2024 (godz. 10:00 - 11:00) - Zajęcia z kodowania (przeniesione z lutego).

 

 


Planujemy w lutym: 

1. Karnawał - zapoznanie dzieci z historią powstania okresu karnawałowego oraz zwyczajami związanymi z karnawałem w wybranych państwach Europy.Praca z mapą Europy. Rozwijanie słuchu fonematycznego, wzbogacanie słownictwa dziecka, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzinpoprzez zabawy dydaktyczny.

2. Rozwijanie umiejętności przeliczania na konkretach, dokonywanie sekwencji, tworzenie zbiorów.

3. Rozwijanie kreatywności, zdolności manualnych oraz wyrabianie mięśni dłoni poprzez wykonanie różnego typu prac plastycznych.

4. Walentynki – zapoznanie dzieci z historią obchodzenia ,,Dnia św. Walentego’’ rozwijanie umiejętności okazywania uczuć innym osobom ( kolegom, koleżankom, rodzicom i bliskim).

5. „Stary zawód, nowy zawód” - zapoznanie z zawodami dawnymi i współczesnymi z wykorzystaniem ilustracji, akcesoria potrzebne do wykonywania danego zawodu. Rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez zabawę memory.

6. Zapoznanie z piosenką „Mogę wszystko” – zabawa przy piosence z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, mająca na celu rozwijanie poczucia rytmu. Rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby oraz ćwiczenie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie wyrazów na głoski.

7. „Zgadnij co to za zawód” – rozwijanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek. Rozwijanie spostrzegawczości poprzez układanie puzzli.

8. Realizacja planu rocznego – zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami nt. wybranego państwa europejskiego: Bułgaria ( miejsce na mapie Europy, symbole narodowe, krajobrazy, kuchnia bułgarska, zwyczaj witania wiosny).

 

Wydarzenia:

 

16 luty (piątek) – spotkanie z autorką książek dla dzieci o tematyce ekologicznej. Koszt: 12zł.

20 luty (wtorek) - wyjście do Baśniowej Kawiarenki na spektakl pt. "Byczek Fernando". Koszt 28zł.

23 luty (piątek) – zajęcia z kodowania. Koszt: 17zł.